Vesi- ja jätehuolto

Tutkimustietoa vesi- ja jätehuollon kehittämisen avuksi

Suomen vesihuoltoa on pakko uudistaa, jos se halutaan pitää toimintakykyisenä. Vesihuollon tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, miten vesimaksuilla pystyttäisiin takaamaan toiminnan kestävä rahoitus niin, että maksut pysyisivät kuitenkin kohtuullisina.

Lisätietoja 

Vesihuolto

Antti Saastamoinen

Johtava ekonomisti

Helena Tuorila

Johtava asiantuntija

Jätehuolto

Lasse Pöyry

Vanhempi ekonomisti