Tutkitaan kulutustilanteita

Työpistetehtävän avulla innostat oppilaita syventymään seuraaviin kulutustilanteisiin: reklamaation tekeminen, sopimuksen solmiminen, tilausansaan joutuminen ja kuitin säilyttäminen.

Harjoitus koostuu neljästä työpisteestä ja yhden työpisteen tekemiseen kuluu noin 10 minuuttia, oppilasryhmästä riippuen. Tehtäväpakettia voi halutessaan hyödyntää niin kotitalouden kuin yhteiskuntaopinkin opettajat ja soveltaa oppitunneille parhaaksi katsomallaan tavalla.

 

Työpisteissä hyödynnetään QR -koodeja, jotka löytyvät valmiina kullekin työpisteelle tarkoitetusta monisteesta. Harjoituksen tekemiseen tarvitaan tabletteja tai puhelimia, joihin on ladattuna QR -koodin lukusovellus. QR -koodien takaa löytyy katsottavaksi työpisteen tehtävien tekemistä tukeva video. Oppilaat jaetaan neljään ryhmään ja tarkoitus on, että kaikki ryhmät kiertävät kaikki työpisteet. Lopuksi tehtävien sisällöt puretaan yhdessä keskustellen läpi, kunkin ryhmän esitellessä yhden työpisteen tulokset. Harjoitusta voi soveltaa myös esimerkiksi siten, että kukin ryhmä tutkii vain yhden työpisteen ja esittelee sen sisällön muille, jos aikaa tehtävän tekemiseen on vähemmän.

Työpiste 1

Työpisteellä 1 selvitetään, mitä reklamaatiolla tarkoitetaan ja selvitetään, mistä voi saada apua kuluttajatilanteisiin, kun kaikki ei mennytkään, niin kuin piti. Tehtävää voi soveltaa ohjeistamalla oppilaat tutustumaan reklamaatioapuriin, tekemään harjoitusreklamaation ja lähettämällä sen opettajan sähköpostiin.

Taustatietoa harjoituksen tueksi: Lue lisää tavaran virheestä.

Työpiste 2

Työpisteellä 2 selvitetään, miten sopimus sitoo kaupanteossa kuluttajaa ja yritystä. Oppilaat myös pohtivat esimerkin kautta, missä tilanteissa kuluttajansuoja ei suojaa.

Taustatietoa harjoituksen tueksi: Lue lisää sopimuksista.

Työpiste 3

Työpisteellä 3 selvitetään, mikä on tilausansa ja miten siihen voi joutua. Oppilaat myös pohtivat, mitä tehdä, jos saa laskun tuotteesta, jota ei ole tilannut.

Taustatietoa harjoituksen tueksi: Lue lisää huijauksista.

Työpiste 4

Työpisteellä 4 tutkitaan kuittitietoja ja pohditaan, miksi kuitti kannattaa aina säilyttää. Tehtävää varten opettaja voi skannata muutaman vaihto- ja palautusehdoiltaan toisistaan poikkeavan kuitin näytekappaleiksi.

Taustatietoa harjoituksen tueksi: Lue lisää kuitista ja kuitin sisällöstä (Taloushallintoliitto.fi).