Maksuviivästykset ja perintä

Erääntyneen ja maksamatta jääneen laskun loppusumma kasvaa koko ajan, sillä velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut.

Jos et kykene maksamaan eräpäivänä, voit neuvotella uudesta maksusuunnitelmasta - myös silloin, kun lasku on siirtynyt perintätoimistolle, tuomioistuimeen tai ulosottoon.

Jos olet mielestäsi joutunut aiheettoman perinnän kohteeksi, voit tehdä velkojalle kirjallisen valituksen epäselvistä tai perusteettomista saatavista.

Päivitetty 15.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.