Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasunto on vuokra- ja omistusasunnon välimuoto. Asunnon saajan on maksettava asunnosta ensin asumisoikeusmaksu, joka on yleensä 15 % asunnon hankintahinnasta. Asumisen aikana asunnosta maksetaan kuukausittain käyttövastiketta.

Asumisoikeusmaksua varten voi saada pankkilainaa, jonka korko on verovähennyskelpoinen. Lainan vakuutena voi käyttää asumisoikeusmaksun arvoa. Asuntoa pitää käyttää omana vakituisena asuntona. Sen voi vuokrata toiselle enintään kahdeksi vuodeksi erityisestä syystä ja talonomistajan luvalla. Asuntoa ei voi lunastaa omaksi.

Asuntoja haetaan jonotusnumerolla

Asumisoikeusasuntoja voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Tulorajoja ei ole, mutta hakija ei saa omistaa alueella omistusasuntoa eikä hänellä saa olla varoja sellaisen hankkimiseen. Tämä ehto ei koske yli 55-vuotiaita hakijoita eikä niitä, jotka vaihtavat asumisoikeusasunnosta toiseen.

Hakija tarvitsee jonotusnumeron. Sen saa kunnasta, jonka alueelta asuntoa haetaan. Sitten ilmoittaudutaan halutun talon omistajalle tai aso-yhdistykselle. Aso-asuntoa voi hakea monelta talonomistajalta. Kunta hyväksyy asumisoikeuden saajat.

Asunnon käyttö

Asunnon kunnossapidosta vastaa asunnon talonomistaja. Asukas voi tehdä asuntoon kunnossapito- ja korjaustöitä ilmoittamalla niistä omistajalle. Suurempiin muutostöihin tarvitaan omistajan lupa.

Kustannukset

Asumisoikeusasunnosta maksetaan kuukausittainen käyttövastike, jolla katetaan pääoma- ja ylläpitokustannukset.

Vastikkeen suuruus perustuu omakustannusperiaatteeseen eikä sen saa ylittää vastaavantasoisista huoneistoista paikkakunnalla perittävien vuokrien tasoa.

Käyttövastikkeen korottamisesta päättää asunnon omistava yhtiö. Vastikkeen korotuksista ilmoitetaan kirjallisesti. Asukkailla on oikeus osallistua asumisoikeustalon hallintoon ja käyttövastiketta koskevaan päätöksentekoon vähintään samalla tavoin kuin kaupunkien ja kuntien vuokrataloissa.

Asumisoikeudesta luopuminen

Asumisoikeutta ei voi myydä vapaasti. Asumisoikeudesta luovutaan ilmoittamalla asiasta asunnon omistajalle. Asumisoikeusasukkaat voivat keskenään sopia asuntojensa vaihtamisesta. Asunnon voi myydä omistajan välityksellä kunnan hyväksymälle henkilölle.

Kun asukas päättää luopua asumisoikeudestaan, hän saa takaisin asuntoon sijoittamansa asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksillä korotettuna.

Päivitetty 14.5.2014 Tulosta

Muualla verkossa