Asuntolaina

Ota huomioon kaikki kulut, kun arvioit kuinka paljon voit kuukaudessa maksaa asumisesta. Omistusasumisen hinta koostuu asuntolainan lyhennysten ja korkojen lisäksi hoito- ja rahoitusvastikkeesta sekä asunnon käyttökorvauksista kuten sähkö- ja vesimaksuista.

Ennen lainaneuvotteluja kannattaa arvioida, kuinka paljon voit kuukaudessa maksaa asumisesta. Täsmällisemmät laskelmat tehdään yhdessä lainaa myöntävän pankin kanssa. Tulot, menot, elämäntilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat vaikuttavat lainanmaksukykyyn. Maksukyky puolestaan vaikuttaa lainan saantiin, määrään ja takaisinmaksuaikaan. Pankit perivät myöntämistään luotoista vaihtelevan suuruisia maksuja.

Lainan lyhennystavat ja korot

Asunnon ostaja maksaa varainsiirtoveron

Asunnon hinnan lisäksi ostajan on maksettava varainsiirtovero, joka on osakehuoneistoissa kaksi prosenttia sekä omakotitaloissa ja muissa kiinteistöissä neljä prosenttia asunnon kauppahinnasta.

Ensiasunnon ostaja on vapautettu kauppahinnasta maksettavasta varainsiirtoverosta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät.

Ostaja

  • on kaupantekohetkellä 18–39-vuotias
  • omistaa kaupan jälkeen asunnosta vähintään puolet
  • käyttää asuntoa omana asuntona ja muuttaa asuntoon kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta
    ei ole kaupantekohetkellä tai sitä ennen omistanut mistään asunto-osakkeesta tai asuinrakennuksesta 50 %:a tai enempää.

Luottosopimusten vertaileminen

Voit vertailla eri luotonantajien tarjoamia luottosopimuksia eurooppalaisen standardoidun ESIS-tietosivun avulla. Luotonantaja on velvollinen toimittamaan asuntolainatarjouksen mukana ESIS-lomakkeen, jossa kerrotaan todellinen vuosikorko, toimitusmaksut ja kuukausittaiset lainanhoitokulut.

Luotonantajan tulee antaa ESIS-lomake hyvissä ajoin ennen asuntoluottosopimuksen tekemistä pysyvällä tavalla kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa tai tulostaa sen.

Asuntolainasopimus

Luottosopimuksen ehdoista selviää muun muassa luottomuoto, maksuvelvollisuudet ja osapuolten muut velvollisuudet. Luoton voi maksaa pois kokonaan tai osittain ennen sen erääntymistä, vaikka sitä ei olisi mainittu luottosopimuksessa. Luottoehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti ja säilyttää ne epäselvyyksien välttämiseksi.

Selvitä luottosopimuksista velvollisuutesi ja oikeutesi, kuten mitä seurauksia sinulle on lainaerän maksuviivästyksestä, milloin luotonantaja voi irtisanoa luottosi ja mitä siitä seuraa.

Koron ja maksujen muutokset

Luotonantaja voi muuttaa luoton juoksevaa korkoa sopimuksessa yksilöidyn viitekoron mukaisesti, jos sopimuksessa on niin sovittu. Luotonantajan on ilmoitettava koron muutoksista pysyvällä tavalla, esimerkiksi kirjeellä, ennen muutoksen voimaantuloa tai sopimuksessa sovituin väliajoin, vähintään kerran vuodessa.

Luotonantajanon ilmoitettava myös maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen ja viimeinen maksupäivä tai muuttuneet maksuvälit.

Oikeus maksaa luotto ennen sen erääntymistä

Sinulla on oikeus maksaa luotto tai osa siitä ennen luoton erääntymistä. Jos maksat luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan.

Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

Korvausoikeus asuntoluotoissa

Luotonantaja saa periä korvauksen asuntoluoton ennenaikaisesta maksamisesta, jos luottoa on myönnetty yli 20 000 euroa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta.

Korvauksena luotonantaja saa periä enintään korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottojaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta.