Taloyhtiö

Taloyhtiötä koskevissa asioissa ei ole kyse kuluttaja-asioista. Kuluttajaneuvonta ei käsittele osakkaan ja taloyhtiön välisiä erimielisyyksiä, eikä myöskään taloyhtiön tilaamien remonttien tai muiden palveluiden ongelmatilanteita.

Jos taloyhtiössä tulee riitaa

Taloyhtiön toimintaa ohjaavat asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys.

Taloyhtiötä koskevissa asioissa ei ole kyse kuluttaja-asioista. Osakas ei ole kuluttaja eikä taloyhtiö elinkeinonharjoittaja. Kuluttajaviranomaiset eivät voi käsitellä osakkaan ja taloyhtiön välisiä erimielisyyksiä tai arvioida esimerkiksi taloyhtiön yhtiökokouksen tai hallituksen päätösten lainmukaisuutta. Samoin riidat isännöitsijän tai huoltoyhtiön kanssa jäävät lähtökohtaisesti kuluttajaviranomaisten toimivallan ulkopuolelle.

Taloyhtiön ja osakkaan välisissä riidoissa ei ole julkista neuvovaa viranomaista. Ongelmatilanteissa osakas voi kääntyä esimerkiksi Kuluttajaliiton asumisneuvonnan puoleen.  

Taloyhtiön perimät maksut

Taloyhtiön osakkaalla on velvollisuus maksaa yhtiölle yhtiövastiketta, jolla katetaan  yhtiön menoja. Vastikkeen maksuperusteesta (esimerkiksi huoneiston pinta-ala, osakkeiden lukumäärä, kulutus) määrätään yhtiöjärjestyksessä. Maksun suuruus hyväksytään vuosittain taloyhtiön yhtiökokouksessa. Kuluttajaviranomaiset eivät voi puuttua taloyhtiön perimien maksujen perusteisiin tai määriin.

Taloyhtiölle maksettavat vastikkeet ja muut maksut eivät ole kuluttajasaatavia. Näin ollen esimerkiksi perintälain kuluttajasaatavia koskevat euromääräiset rajat eivät kosketa taloyhtiön saatavien perintää.

Perintälaki kuitenkin edellyttää, että myös näissä tapauksissa noudatetaan hyvää perintätapaa.

Lue lisää hyvästä perintätavasta kuluttaja-asiamiehen linjauksesta.

Taloyhtiön teettämät remontit

Taloyhtiön remonttiyritykseltä tilaamat remontit eivät ole kulutushyödykesopimuksia. Osakas ei voi esittää yhtiön tilaaman remontin perusteella vaatimuksia suoraan remonttiyritykselle, koska osakkaan ja yrityksen välillä ei ole sopimussuhdetta.

Jos osakas sopii suoraan urakoitsijan kanssa taloyhtiön remontin yhteydessä tehtävistä lisä- tai muutostöistä ja maksaa nämä itse urakoitsijalle, on tältä osin kyse kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä sopimuksesta ja osakas voi riitatilanteissa tarvittaessa kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen.

Taloyhtiölaajakaista

Monissa taloyhtiöissä asukkaiden käytössä on yhtiön hankkima laajakaistayhteys. Tällöin taloyhtiö tekee sopimuksen operaattorin kanssa, eikä asukkaiden tarvitse tehdä omia sopimuksia. Taloyhtiö laskuttaa palvelun asukkailta yleensä vastikkeessa tai vuokrassa.

Kuluttajaneuvonta ei voi auttaa taloyhtiön hankkimaa laajakaistapalvelua koskevassa erimielisyystilanteessa, koska asukas ei itse ole operaattoriin sopimussuhteessa.

Asukkailla on yleensä mahdollisuus tilata taloyhtiölaajakaistaan lisäpalveluna perusnopeutta nopeampi liittymä. Tällaisessa lisäpalvelussa, jonka asukas tilaa itse operaattorilta ja maksaa itse suoraan operaattorille, on sen sijaan kyse kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä sopimuksesta ja näihin liittyvissä ongelmatilanteissa asukas voi tarvittaessa turvautua kuluttajaneuvonnan apuun.

Pysäköintiriidat

Taloyhtiö on voinut tehdä pysäköinninvalvontaa koskevan sopimuksen yksityisen yrityksen kanssa. Kuluttajaneuvonta ei voi käsitellä asukkaiden tai heidän vieraidensa taloyhtiön alueella saamiin valvontamaksuihin liittyviä riitoja.

Lue lisää yksityisestä pysäköinninvalvonnasta