Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasunnon kunnossapidosta vastaa talon omistaja. Voit tehdä asuntoon kunnossapito- ja korjaustöitä ilmoittamalla niistä omistajalle. Suurempiin muutostöihin tarvitset luvan.

Asumisoikeusasunto on vuokra- ja omistusasunnon välimuoto. Asukkaana maksat asunnosta ensin asumisoikeusmaksun, joka on yleensä 15 % asunnon hankintahinnasta. Asumisen aikana maksat asunnosta kuukausittain käyttövastiketta.

Asumisoikeusmaksua varten voi saada pankkilainaa, jonka korko on verovähennyskelpoinen. Lainan vakuutena voi käyttää asumisoikeusmaksun arvoa. Asuntoa pitää käyttää omana vakituisena asuntona. Voit vuokrata asunnon toiselle enintään kahdeksi vuodeksi erityisestä syystä ja talonomistajan luvalla. Asuntoa ei voi lunastaa omaksi.

Asuntoja haetaan jonotusnumerolla

Asumisoikeusasuntoja voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Tulorajoja ei ole, mutta hakija ei saa omistaa alueella omistusasuntoa eikä hänellä saa olla varoja sellaisen hankkimiseen. Tämä ehto ei koske yli 55-vuotiaita hakijoita eikä niitä, jotka vaihtavat asumisoikeusasunnosta toiseen.

Asumisoikeusasuntoja haetaan jonotusnumerolla. 1.9.2023 alkaen järjestysnumero haetaan Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus Aralta. Numero on voimassa kaksi vuotta ja sillä voi hakea asumisoikeusasuntoa koko maassa. Siirtymäaikana 1.9.-31.12.2023 asumisoikeusasuntoa voi hakea Aran uusilla ja kuntien vanhoilla numeroilla. Kunnilta haetut järjestysnumerot ovat etusijalla asumisoikeusasuntojen asukkaita valittaessa vuoden 2023 loppuun saakka. Tämän jälkeen ilmoittaudut halutun talon omistajalle tai aso-yhdistykselle. Voit hakea aso-asuntoa monelta talonomistajalta. Asunnot omistava asumisoikeusyhteisö hyväksyy asumisoikeuden haltijat eli asukkaat asuntoihinsa.

Asunnon käyttö ja kustannukset

Asunnon kunnossapidosta vastaa asunnon talonomistaja. Asukkaana voit tehdä asuntoon kunnossapito- ja korjaustöitä ilmoittamalla niistä omistajalle. Suurempiin muutostöihin tarvitset omistajan luvan.

Maksat asumisoikeusasunnosta kuukausittaisen käyttövastikkeen, jolla katetaan pääoma- ja ylläpitokustannukset.

Vastikkeen suuruus perustuu omakustannusperiaatteeseen eikä se saa ylittää vastaavan tasoisista huoneistoista paikkakunnalla perittävien vuokrien tasoa.
Käyttövastikkeen korottamisesta päättää asunnon omistava yhtiö. Vastikkeen korotuksista ilmoitetaan kirjallisesti. Asukkailla on oikeus osallistua asumisoikeustalon hallintoon ja käyttövastiketta koskevaan päätöksentekoon vähintään samalla tavoin kuin kaupunkien ja kuntien vuokrataloissa.

Asumisoikeudesta luopuminen

Asumisoikeutta ei voi myydä vapaasti. Voit myydä asunnon omistajan välityksellä kunnan hyväksymälle henkilölle. Asumisoikeusasukkaat voivat keskenään sopia asuntojensa vaihtamisesta.

Jos päätät luopua asumisoikeudestaan, saat takaisin asuntoon sijoittamasi asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksillä korotettuna. Luovut asumisoikeudesta ilmoittamalla asiasta asunnon omistajalle.

Talon omistajan velvollisuudet

Talon omistajan on huolehdittava siitä, että huoneisto on asukkaan käytettävänä asumisoikeussopimuksessa mainittuna päivänä.

Huoneiston on oltava sellaisessa kunnossa kuin asukas voi kohtuudella edellyttää ottaen huomioon asumisoikeussopimuksen ja esimerkiksi huoneiston iän ja paikalliset asunto-olosuhteet.

Jos huoneiston hallinnan luovutus viivästyy tai huoneisto on puutteellisessa kunnossa, on asukkaalla oikeus saada vapautus käyttövastikkeen maksamisesta tai kohtuullinen alennus käyttövastikkeen määrään. Asukkaan hallinta-aikana syntyneiden puutteiden osalta oikeus syntyy siitä ajankohdasta, jolloin talon omistaja on saanut tiedon puutteellisuudesta.

Jos hallinnan luovutuksen viivästyksestä tai huoneiston kunnon puutteellisuudesta aiheutuu asukkaalle vahinkoa, on talon omistaja korvausvastuussa. Vastuuta ei synny, jos talon omistaja pystyy osoittamaan, ettei sopimusrikkomus eikä vahinko johdu laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Asukkaan oikeudet ja velvollisuudet

Sinun on etukäteen ilmoitettava talon omistajalle merkittävästä kunnossapito- ja muutostyöstä. Ilman talon omistajan lupaa et saa ryhtyä sellaiseen toimenpiteeseen,

  • joka saattaisi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa talon omistajalle tai muille asukkaille
  • joka saattaisi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu- tai vastaaviin johtoihin tai ilmastointijärjestelmään.

Jos olet talon omistajan luvalla tehnyt huoneistossa tarpeellisia kunnossapitotöitä, sinulla on oikeus saada niistä talon omistajalta kohtuullinen korvaus.

Talon omistajalla on oikeus päästä huoneistoon, kun se on tarpeellista huoneiston hoidon, kunnon, kunnossapito- tai muutostyön silmälläpitoa tai korjaustyön suorittamista varten.

Olet velvollinen korvaamaan talon omistajalle vahingon, jonka olet tahallisesti tai laiminlyönnillä tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle. Vastaat myös luvallasi huoneistossa olevien henkilöiden aiheuttamista vahingoista.

Et ole vastuussa asunnon tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Ilmoita viipymättä talon omistajalle huoneiston vahingoittumisesta tai puutteellisuudesta. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä.