Alemarkkinoinnissa edelleen puutteita – kuluttaja-asiamies edellytti Keskoa ja Elisaa muuttamaan 30 päivän alimman hinnan ilmoittamistapaa

Kuluttaja-asiamies on puuttunut kahden yrityksen tapaan ilmoittaa alin hinta markkinoinnissaan. Elisa Oyj ja Kesko Oyj ovat kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta korjanneet toimintatapojaan hinnanalennusmarkkinoinnissa.

Hinnanalennusmarkkinoinnissa yrityksen on ilmoitettava selkeästi, ymmärrettävästi ja oikea-aikaisesti alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana tavaran yhteydessä aina, kun tavaraa markkinoidaan hinnanalennusta kuvaavilla ilmaisuilla, esimerkiksi ”ale” tai ”Säästä xx €”. Sekä Keskon että Elisan hinnanalennusilmoituksissa 30 päivän alin hinta oli ilmoitettu lainvastaisesti linkin takana eikä lain vaatimalla tavalla selkeästi tavaran yhteydessä.

Kuluttaja-asiamies puuttui myös Elisan menettelyyn, jossa 30 päivän alimpana hintana oli virheellisesti ilmoitettu tavaran sen hetkinen myyntihinta. Kuluttaja-asiamies totesi, että kuluttajansuojalain mukainen alin hinta tarkoittaa hinnanalennuskampanjaa edeltäneiden 30 päivän alinta hintaa.

Lisäksi Elisan hinnanalennusmarkkinoinnissa euromääräinen hinnanalennus oli laskettu normaalihinnan ja kampanjaluonteisesti käytetyn tarjoushinnan erotuksena. Kuluttaja-asiamiehen mukaan euromääräinen ja myös prosenttimääräinen alennus tulisi kuitenkin laskea 30 päivän alimman hinnan ja alennushinnan erotuksena.

Kuluttaja-asiamies muistutti Elisaa myös tarjouskampanjoiden kestosta. Tarjouskampanjoita ei voi käyttää toistuvasti siten, että kuluttajien käsitys hintojen normaalitasosta hämärtyy.

"Kuluttajien on kyettävä varmistumaan alennuksen aitoudesta, mikä edellyttää laissa säädetyn 30 päivän alimman hinnan asianmukaista ilmoittamista. Sääntelyn tarkoituksena on ylläpitää reilua alennusmarkkinointikäytäntöä siten, ettei kuluttajan päätöksenteko vääristy esimerkiksi liioiteltujen alennusprosenttien seurauksena."

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Hinnanalennusmarkkinoinnissa on sallittua esittää alimman hinnan lisäksi muita viitehintoja, mutta yrityksen on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei mainos muodostu epäselväksi ja anna harhaanjohtavaa kuvaa tarjottavasta hintaedusta. Kesko-konserniin kuuluvan Intersportin verkkosivulla tarjoustuotteen yhteydessä esitettiin useita hintoja. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Kesko esittää muut viitehinnat siten, etteivät ne vie kuluttajan huomioita alimmasta hinnasta ja kertoo, mitä muilla viitehinnoilla tarkoitetaan.

Jos mainoksessa on tarjouksessa olevien tavaroiden lisäksi normaalihintaisia tavaroita, ne on erotettava selkeästi tarjouksen piiriin kuuluvista tavaroista. Kuluttaja-asiamies katsoi, että normaalihintaisten tavaroiden esittäminen Intersportin mainoskuvastossa, jonka sivuilla käytetään näyttävästi hinnanalennusta kuvaavia ilmaisuja, oli harhaanjohtavaa ja siten kiellettyä.

Kuluttaja-asiamies totesi Elisalle ja Keskolle, että uutuustuotteita koskevat hinnanalennusilmoitukset eivät ole sallittuja, sillä käytännössä uutuustuotteille ei ole mahdollista ilmoittaa alinta hintaa, jolla tavaraa olisi markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Lisää aiheesta

30 päivän alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus ja viitehinnat verkko- ja printtimarkkinoinnissa, kuluttaja-asiamiehen ratkaisu

30 päivän alimman hinnan ilmoitusvelvollisuus sekä uutuustuotteet hinnanalennusmarkkinoinnissa ja tarjous-kampanjoiden kesto, kuluttaja-asiamiehen ratkaisu

Alennus- ja edullisuusilmaisut markkinoinnissa, kuluttaja-asiamiehen linjaus

Alennusmyynnit

Kuluttaja-asiamies patistaa yrityksiä laittamaan alemarkkinointinsa kuntoon (Tiedote 16.11.2023)

KKV: Yli kolmannekselle kuluttajista haittoja harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista (Tiedote 8.3.2023)

 

Tiedotetta ja sen ingressiä on päivitetty 7.3.2024. Alkuperäisessä ingressissä ollut ”luvanneet korjata” on muutettu ”korjanneet”.