KKV:n taksiselvitykset: Virasto ei tutki Menevän toimintaa Lapin Kela-kyydeissä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti 15.9.2021 jättää tutkimatta Lapin alueella toimivan taksiyhtiö Menevä Oy:n toimintaa Kela-kyytien välityksessä. Päätös on jatkoa KKV:n taksiselvityksille, joissa on arvioitu Kela-kyytejä välittävien yritysten mahdollisesti kilpailua rajoittavia toimia.

Taksimarkkinoiden avauduttua kilpailulle KKV on saanut runsaasti yhteydenottoja taksiyrittäjiltä, joilla oli vaikeuksia saada Kela-kyytejä välityskeskuksilta. Virasto on järjestelmällisesti puuttunut järjestelyihin, joissa keskenään kilpailevien taksiautoilijoiden omistama välitysyhtiö on vailla hyväksyttävää syytä kieltäytynyt välittämästä Kela-kyytejä osalle alueen taksiautoilijoista.

Marras-joulukuussa 2020 KKV sai useita toimenpidepyyntöjä, joissa pyydettiin selvittämään, syyllistyykö taksiyhtiö Menevä kilpailulain vastaiseen toimintaan Lapin alueen Kela-kyytien välityksessä. Menevä voitti viime vuoden lopulla Kelan kilpailutuksessa vuoden sopimuksen Kela-kyytien tuottajana Lapin alueella.

KKV on päättänyt jättää tutkimatta Menevän toiminnan Lapin alueen Kela-kyytien välityksessä. Menevä ei ole keskenään kilpailevien taksiautoilijoiden omistama välitysyhtiö, joten sen toimintaa ei arvioida mahdollisena kilpailijoiden välisenä kiellettynä yhteistyönä vaan mahdollisen määräävän markkina-aseman väärinkäytön näkökulmasta.

KKV ei kuitenkaan pitänyt todennäköisenä, että toimenpidepyynnöissä kuvatuissa menettelyissä olisi kyse määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tai että toiminta vaikuttaisi merkittävästi terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiin. Koska Menevällä on yksinoikeus Kela-kyytien tuottamisessa Lapissa, sillä on vahva asema Lapin alueen taksimarkkinoilla. Tämä asema ei kuitenkaan ole pitkäaikainen, sillä Menevän Kela-kyytien tuottamista koskeva sopimus ulottuu vain vuoden 2021 loppuun, jonka jälkeen Kela kilpailuttaa alueelle kaksi Kela-kyytejä hoitavaa palveluntarjoajaa. Lisäksi Lapin alueella on myös muita kilpailevia taksivälityskeskuksia. KKV:n selvityksessä ei muutoinkaan noussut esiin seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä Menevän toiminnan merkittävästi heikentäneen kilpailua alueen taksimarkkinoilla.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoa:

Johtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
Tutkimuspäällikkö Hannu Raatikainen, p. 029 505 3357
Erityisasiantuntija Joel Karjalainen, p. 029 505 3048
etunimi.sukunimi@kkv.fi