Näin voit ottaa yhteyttä kilpailuneutraliteettivalvontaan

Ole yhteydessä kilpailuneutraliteettivalvontaan, jos tarvitset neuvontaa, haluat antaa vihjeen kilpailuongelmasta tai tehdä toimenpidepyynnön.

Vihjeet

Jos epäilet kilpailuneutraliteettiongelmaa, voit ilmoittaa KKV:lle asiasta lähettämällä vihjeen vihjelomakkeella.

Vaikka tietosi epäillystä kilpailuongelmasta ja sen vaikutuksista olisivat suppeita, vihjeesi saattaa yhdessä muiden vihjeiden ja tietojen kanssa johtaa tarkempien tutkimusten käynnistämiseen. Voit lähettää vihjeen myös nimettömänä.

Toimenpidepyynnöt

Lähetä kilpailuneutraliteettiongelmaa koskeva asiasi KKV:n arvioitavaksi tekemällä toimenpidepyyntö. Huolehdithan, että toimenpidepyynnössä antamasi tiedot epäillystä kilpailuongelmasta ja sen vaikutuksista ovat riittävän tarkkoja, jotta KKV pystyy arvioimaan, onko tarkempien tutkimusten aloittaminen tarpeen kilpailun turvaamiseksi.

Ennen toimenpidepyynnön jättämistä on suositeltavaa keskustella KKV:n asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa asiastasi voidaan järjestää myös tapaaminen (etäyhteys mahdollinen). Tavoitat KKV:n asiantuntijat kätevimmin sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

Neuvonta

Kilpailuneutraliteettivalvonnan asiantuntijat neuvovat kysymyksissä, jotka koskevat julkisyhteisön toimintaa markkinoilla. Esimerkiksi KKV:n toimivallasta keskusteleminen voi olla hyödyllistä ennen toimenpidepyynnön tekemistä. KKV voi myös keskustella julkisyhteisön tai sen yksityisen kilpailijan kanssa esimerkiksi lainsäädännön asettamista reunaehdoista.

Tavoitat asiantuntijat parhaiten sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Kuvaile lomakkeeseen lyhyesti kilpailuongelma ja toimiala.