El

Ersättning för elavbrott

Som konsument kan du inte förvänta dig att elleveransen alltid ska vara helt felfri.

När kan elbolaget avbryta din elleverans?

El är en nödvändig daglig nyttighet för konsumenterna. Elbolaget kan bara stänga av din el om du i väsentlig grad har brutit mot ditt elavtal.

Telefonförsäljning av el

Du kan fortfarande ångra ett elavtal som ingåtts vid telefonförsäljning när du har fått en skriftlig bekräftelse som rör avtalet av försäljaren.

Elpriskompensation och förlängning av betalningstid för elräkningar

Konkurrens – och konsumentverket behandlar inte frågor gällande elpriskompensation eller förlängning av betalningstiden för elräkningar. Övervakningen av dessa frågor hör till Energimyndigheten.