Matkustajan oikeus matkan keskeyttämiseen

Yleisten matkapakettiehtojen mukaan matkustajalla on oikeus matkan keskeyttämiseen matkan aikana ilmenevien poikkeuksellisten olosuhteiden takia.

Milloin on kyse poikkeuksellisista olosuhteista?

Poikkeuksellisesta olosuhteesta on kyse esimerkiksi silloin, kun:

  • Matkan jatkaminen sovitulla tavalla vaikeutuu merkittävästi matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneen sotatoimen, terrorismin, luonnonmullistuksen (kuten maanjäristys tai laaja maastopalo), lakon tai vastaavan tilanteen takia. Esimerkiksi kuljetusyhteydet estyvät sotatoimien vuoksi tai keskeisiä palveluita (muun muassa sähkö tai vesi) ei ole saatavilla matkakohteessa luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi.
  • Matkaa ei voida jatkaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Esimerkiksi matkakohteessa on odottamatta ilmennyt vakava tarttuva tauti tai vakavia levottomuuksia, jotka voivat vaarantaa sivullisten turvallisuuden.

Kun arvioit oikeuttasi keskeyttää matka turvallisuussyistä ilman kuluja, sinun on pystyttävä esittämään perustellut ja tosiasioihin pohjautuvat syyt, jotka tukevat väitettäsi esimerkiksi levottomuuksista tai tartuntatautitilanteesta matkakohteessasi.

  • Keskeistä arvioinnissa on se, mitä sinulla on perusteltua syytä uskoa tilanteesta.
  • Arviointisi tukena voivat olla viranomaisten mahdolliset matkustamista koskevat suositukset, mutta ne eivät yksinään määritä oikeutta keskeyttää matka ilman kuluja. Myös myöhemmin annettu viranomaisensuositus tai matkanjärjestäjän käyttäytyminen voi tukea arviotasi keskeyttää matka.

Voit seurata muun muassa seuraavien tahojen matkustamista koskevia suosituksia:

  • Ulkoministeriö antaa maakohtaisia matkustusturvallisuuteen liittyviä tiedotteita, joissa voidaan esimerkiksi suosittaa välttämään tarpeetonta tai kaikkea matkustamista alueelle tai poistumaan maasta.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tietoa tartuntatautitilanteesta maailmalla sekä rokotuksista, taudeista ja niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta.
  • Suomen ulkomailla olevat edustustot kertovat tapahtumista, jotka vaikuttavat matkustusturvallisuuteen satunnaisesti tai lyhytaikaisesti.

Mitä kuluja voin vaatia takaisin, kun matka keskeytyy poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi?

Sinulla ei ole oikeutta keskeyttää matkaa kuluitta, jos poikkeukselliset olosuhteet ovat olleet matkustajan tiedossa tai ennakoitavissa jo sopimusta tehtäessä.

Jos keskeytät matkasi poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, sinulla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksamasi maksut.

  • Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, tämä hyöty otetaan huomioon hinnanalennuksen määrän arvioinnissa, esimerkiksi yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat tai matkustajan käyttämät pääsyliput.
  • Jos matkanjärjestäjä ei avusta sinua kotiinpaluun järjestämisessä, voit itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Sinun on pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

Myös matkanjärjestäjällä on oikeus matkan aikana ilmenevien poikkeuksellisten olosuhteiden takia keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava sinulle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.