Matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuus

Sinun on saatava niin ennen matkapaketin varaamista kuin myös sen varaamisen jälkeen tietyt matkapakettisopimusta ja matkustajan oikeuksia koskevat keskeiset tiedot, jäljennös matkapakettisopimuksesta tai sopimusvahvistus. Lisäksi sinun on saatava matkan kannalta tärkeät asiakirjat, kuten matkaliput.

Ennen matkapakettisopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Matkanjärjestäjän ja matkanvälittäjän on ennen matkapakettisopimuksen tekemistä annettava matkustajalle seuraavat ennakkotiedot:

  1. tiedot matkajärjestäjästä ja matkanvälittäjästä sekä tarvittavat yhteystiedot
  2. tarjottavien matkapalvelujen pääominaisuudet
  3. matkapaketin kokonaishinta ja mahdolliset lisäkustannukset sekä maksuehdot
  4. vaadittu matkustajien vähimmäismäärä ja seuraukset, jos matkustajien vähimmäismäärä ei täyty määräaikaan mennessä
  5. tiedot kyseiselle matkalle tarvittavista matkustusasiakirjoista, kuten viisumista, passista ja muista asiakirjoista
  6. matkustajan oikeus perua sopimus ennen matkan alkamista
  7. tiedot pakollisesta tai valinnaisesta matkavakuutuksesta. Matkustaja vastaa kuitenkin itse vapaaehtoisen vakuutuksen hankkimisesta.

Jos matkapaketin matkapalveluita myydään matkanjärjestäjän verkkopalveluun linkitetyissä eri palveluntarjoajien verkkovarausjärjestelmissä (verkkovarausmenettely), on muiden palveluntarjoajien annettava edellä mainitut tiedot tarjoamistaan matkapalveluista.

  • Ennakkotiedot on annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja näkyvästi.
  • Jos tiedot annetaan kirjallisesti, niiden on oltava helposti luettavassa muodossa.

Ennakkotietojen lisäksi matkustajalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä oikeusministeriön asetuksessa vaaditut yksityiskohtaiset tiedot sekä sen liitteenä oleva vakiomuotoinen tietolomake. Lomakkeella kerrotaan, että matkustajalle on tarjottu matkapakettia, ja mitkä ovat hänen keskeiset oikeutensa. Nämä vakiotiedot on annettava lomakkeella paitsi silloin, jos matkapakettisopimus tehdään puhelimitse.

Matkapakettisopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa annettavat tiedot

Matkanjärjestäjän tai matkanvälittäjän on annettava matkapakettisopimusta tehtäessä tai sopimuksen tekemisen jälkeen matkustajalle jäljennös sopimuksesta tai sopimusvahvistus. Tiedot on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja pysyvällä tavalla.

Matkapakettisopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa on mainittava oikeusministeriön asetuksessa vaaditut tiedot.

Muut ennen matkaa annettavat tiedot sekä asiakirjat

Matkanjärjestäjän on hyvissä ajoin ennen matkan alkamista toimitettava matkustajalle tarvittavat matkaliput, kuitit ja muut asiakirjat sekä tiedot kuljetusyhteyksistä aikatauluineen ja pysähdyksineen.

Matkapalvelun tarjoajan velvollisuus antaa tietoja matkapaketin matkanjärjestäjälle

Jos matkapaketin matkapalveluita myydään matkanjärjestäjän verkkopalveluun linkitetyissä eri palveluntarjoajien verkkovarausjärjestelmissä (verkkovarausmenettely), on muiden palveluntarjoajien ilmoitettava tekemistään sopimuksista matkanjärjestäjälle.

Palveluntarjoajien on annettava matkanjärjestäjälle tiedot, jotka tämä tarvitsee voidakseen täyttää velvollisuutensa matkanjärjestäjänä.