Yhdistetty matkajärjestely

Kun ostat matkaasi varten useamman toisiinsa liittyvän matkapalvelun eri palveluntarjoajilta erillisillä sopimuksilla, kyse voi olla matkapaketin sijasta yhdistetystä matkajärjestelystä. Yhdistettyihin matkajärjestelyihin sovelletaan vain pientä osaa matkapaketteja koskevista säännöistä.

Mikä on yhdistetty matkajärjestely?

Yhdistetyllä matkajärjestelyllä tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, jossa matkapalvelun myynyt yritys ohjaa matkustajaa hankkimaan samaa matkaa tai lomaa varten lisäpalveluja – kuten lentoja, majoituksia tai retkiä – yhden kerrallaan. Yhdistetyssä matkajärjestelyssä matkustaja tekee erillisen sopimuksen kunkin matkapalvelun tarjoajan kanssa.

Sen lisäksi, että matkustaja valitsee ja varaa kunkin palvelun yksi kerrallaan, yhdistetty matkajärjestely vaatii syntyäkseen toisen seuraavista:

  • Matkapalvelun myynyt yritys ohjaa siihen, että matkustaja valitsee ja maksaa erillisen muun matkapalvelun saman yhteydenoton aikana. Esimerkiksi matkustaja valitsee ja maksaa ensin lennon ja valitsee vasta tämän jälkeen hotellin.

TAI

  • Matkapalvelun myynyt yritys ohjaa siihen, että matkustaja ostaa vähintään yhden täydentävän matkapalvelun toiselta elinkeinonharjoittajalta 24 tunnin sisällä ensimmäisen varauksen vahvistamisesta. Esimerkiksi lennon tai junamatkan varanneelle matkustajalle tarjotaan varauksen vahvistamisen yhteydessä linkillä mahdollisuutta varata toiselta palveluntarjoajalta täydentävä matkapalvelu, kuten hotellimajoitus.

HUOM! Kuljetus-, majoitus- tai ajoneuvon vuokrauspalvelu muuhun matkailupalveluun yhdistettynä muodostavat yhdistetyn matkajärjestelyn vain, jos ne muodostavat merkittävän osan ostettujen matkapalvelujen arvosta (vähintään 25 prosenttia) tai ne muutoin ovat olennainen osa palvelujen muodostamasta kokonaisuudesta.

Yhdistetyn matkajärjestelyn tarjoajan tiedonantovelvollisuus

Ensimmäisen matkapalvelun myynyt yritys eli yhdistetyn matkajärjestelyn syntymistä edesauttava elinkeinonharjoittaja:

Ennen kuin matkustaja sitoutuu yhdistettyyn matkajärjestelyyn johtavaan sopimukseen, matkustajalle on annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja näkyvästi seuraavat tiedot:

  1. Matkustaja ei saa hyväkseen laissa säädettyjä oikeuksia, jotka liittyvät matkapaketteihin.
  2. Kunkin matkapalvelun tarjoaja vastaa vain oman palvelunsa suorittamisesta.
  3. Matkustaja saa suojakseen laissa säädetyn maksukyvyttömyyssuojan, joka koskee yhdistettyjä matkajärjestelyjä.

Tiedot on annettava soveltuvaa vakiotietolomaketta käyttäen, jos sellainen on olemassa.

Elinkeinonharjoittaja, jonka sopimuksesta syntyy yhdistetty matkajärjestely

Jos matkapalvelua koskevasta sopimuksesta syntyy yhdistetty matkajärjestely, palveluntarjoajan on ilmoitettava sopimuksesta yhdistetyn matkajärjestelyn syntymistä edesauttaneelle elinkeinonharjoittajalle.

Palveluntarjoajan vastuu matkan puutteista

Kun kyseessä on yhdistetty matkajärjestely, kukin matkapalvelujen tarjoaja vastaa vain oman palvelunsa suorittamisesta, eikä matkajärjestelyn syntymisessä edesauttanut elinkeinonharjoittaja ole vastuussa esimerkiksi matkapalvelun puutteista lukuun ottamatta tilanteita, joissa se on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa.

Yhdistetyissä matkajärjestelyissä virheen arviointiin sovelletaan soveltuvin osin yleisiä sopimusoikeuden periaatteita ja kuluttajansuojalain palvelun virheestä annettuja säännöksiä.