Resenärens rätt att avbryta en resa

Enligt de allmänna paketresevillkoren har resenären rätt att avbryta sin resa på grund av exceptionella omständigheter under resan.

När är det fråga om exceptionella omständigheter?

Det är fråga om en exceptionell omständighet till exempel när

  • Det blir betydligt svårare att fortsätta resan på överenskommet sätt på grund av en krigsåtgärd, terrorism, en naturkatastrof (såsom jordbävning eller omfattande skogsbrand), en strejk eller en motsvarande situation på resmålet eller i dess närhet. Exempelvis att transporterna är förhindrade på grund av krigshandlingar eller att centrala tjänster (bland annat el eller vatten) inte är tillgängliga på resmålet på grund av en naturkatastrof eller strejk.
  • Resan inte kan fortsätta utan att passagerarens liv eller hälsa äventyras. På resmålet har exempelvis en allvarlig smittsam sjukdom eller allvarliga oroligheter som kan äventyra säkerheten för utomstående oväntat brutit ut.

När du bedömer din rätt att avbryta en resa av säkerhetsskäl utan kostnader ska du kunna lägga fram motiverade och faktabaserade orsaker som stöder ditt påstående om till exempel oroligheter eller en smittsam sjukdom på ditt resmål.

  • Det centrala i bedömningen är vad du har grundad anledning att anta om situationen.
  • Din bedömning kan stödas av myndigheternas eventuella rekommendationer om resor, men de bestämmer inte ensamma rätten att avbryta resan utan kostnader. Även en myndighetsrekommendation som getts senare eller researrangörens beteende kan stöda din bedömning att avbryta resan.

Du kan följa bland annat följande aktörers rekommendationer om resor:

  • Utrikesministeriet ger landspecifika meddelanden om resesäkerhet. I dessa kan man exempelvis uppmana att undvika onödigt eller allt resande till en region eller att lämna ett land.
  • Institutet för hälsa och välfärd ger information om smittsamma sjukdomar i världen samt om vaccinationer, sjukdomar och förebyggande och behandling av dem.
  • Finlands representationer utomlands informerar om händelser som tillfälligt eller kortvarigt påverkar resesäkerheten.

Vilka kostnader kan jag kräva tillbaka när resan avbryts på grund av exceptionella omständigheter?

Du har inte rätt att avbryta resan kostnadsfritt om resenären har känt till de exceptionella omständigheterna eller kunnat förutse dem redan när avtalet ingicks.

Om du avbryter din resa på grund av en exceptionell omständighet har du rätt att få tillbaka resans pris och andra avgifter som du betalat till researrangören.

  • Om researrangörens prestation har varit till nytta för resenären, beaktas denna nytta vid bedömningen av prisavdragets belopp, till exempel den del av en kombinationsresa som förverkligats, måltider som serverats under resan eller de inträdesbiljetter som resenären använt.
  • Om researrangören inte hjälper dig med att ordna hemresan kan du själv vidta nödvändiga åtgärder. Du ska sträva efter att begränsa beloppet av eventuella kostnader och annan skada som researrangören ansvarar för.

Även researrangören har rätt att på grund av exceptionella omständigheter under resan avbryta resan och göra andra nödvändiga ändringar i reseprogrammet. Efter resan skall arrangören utan dröjsmål återbetala den del av resans pris som motsvarar de tjänster som du inte erhållit.