Matkapakettisopimuksen peruuttaminen

Matkapaketit varataan usein kauan ennen lomamatkan alkua. Matkaa odottaessa voi kuitenkin ilmetä ennakoimattomia tapahtumia, joiden vuoksi niin sinä kuin matkanjärjestäjäkin voitte perua matkan. Kun matka perutaan, sinun on saatava rahat takaisin viimeistään 14 päivän kuluttua perumisesta.

Matkustajan peruutusoikeus ja peruutusmaksun suorittamisvelvollisuus

Matkustaja voi perua ostamansa matkapaketin milloin tahansa ennen matkan alkamista. Perumisen syytä ei tarvitse ilmoittaa matkanjärjestäjälle.

Kun perut matkan itse, matkanjärjestäjä saa yleensä periä sinulta asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun. Peruutusmaksua ei kuitenkaan saa periä, jos perut matkan poikkeuksellisen olosuhteen, matkanjärjestäjän suorituksessa oletettavasti olevan merkittävän virheen tai matkapakettisopimukseen tehtyjen merkittävien muutosten takia.

 • Peruutusmaksua ei voi periä, jos matkustaja peruu matkapakettisopimuksen matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

  Poikkeuksellisesta olosuhteesta on kyse esimerkiksi silloin, kun:

  • Matkaa ei voida toteuttaa matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneen sotatoimen, terrorismin, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia. Esimerkiksi kuljetusyhteydet estyvät sotatoimien vuoksi tai keskeisiä palveluita (muun muassa sähkö tai vesi) ei ole saatavilla matkakohteessa luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi.
  • Matkaa ei voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Esimerkiksi matkakohteessa on odottamatta ilmennyt vakava tarttuva tauti tai vakavia levottomuuksia, jotka voivat vaarantaa sivullisten turvallisuuden.

  Kun arvioidaan matkustajan oikeutta perua matka kuluitta turvallisuuden perusteella, huomioidaan viranomaisten matkustamista koskevat suositukset.

  • Ulkoministeriö antaa maakohtaisia matkustusturvallisuuteen liittyviä tiedotteita, joissa voidaan esimerkiksi suosittaa välttämään tarpeetonta tai kaikkea matkustamista alueelle tai poistumaan maasta.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tietoa tartuntatautitilanteesta maailmalla sekä rokotuksista, taudeista ja niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta.
  • Suomen ulkomailla olevat edustustot kertovat tapahtumista, jotka vaikuttavat matkustusturvallisuuteen satunnaisesti tai lyhytaikaisesti.

  Matkustajalla ei ole kuitenkaan peruutusoikeutta ilman peruutusmaksua, jos poikkeukselliset olosuhteet ovat olleet matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä.

 • Matkanjärjestäjä ei voi periä peruutusmaksua myöskään silloin, jos matkustajalla on painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, jos matkustajalle myyty matkapakettiin kuuluva hotelli on vielä keskeneräinen, eikä rakennustöiden valmistuminen ole todennäköistä.

 • Matkustajalla on oikeus perua tehty sopimus maksamatta peruutusmaksua, jos matkanjärjestäjä tekee merkittäviä muutoksia matkapakettisopimuksen pääominaisuuksiin tai sen korottaessa matkapaketin kokonaishintaa yli 8 prosenttia ennen matkan alkua.

Matkanjärjestäjän on pyynnöstäsi esitettävä perustelut peruutusmaksun määrälle.

Peruutusmaksulle on tietyt reunaehdot:

 • Peruutusmaksu ei saa olla matkanjärjestäjälle aiheutuneita todellisia kuluja suurempi, eikä siinä saa ottaa huomioon matkanjärjestäjän saamatta jäänyttä liikevoittoa.
 • Peruutusmaksu saa olla enintään matkapaketin hinta, josta on vähennetty perumisesta syntyvät kustannussäästöt ja matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä saatavat tulot.
 • Jos matkapakettisopimuksessa on sovittu vakiomääräisestä peruutusmaksusta, maksun on oltava kohtuullinen ja sen on perustuttava sopimuksen peruuttamisajankohtaan, ennakoituihin kustannussäästöihin ja matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä saatavissa oleviin tuloihin.

Kuluttaja-asiamies ja Suomen matkatoimistoalan liitto ovat neuvotelleet yleiset matkapakettiehdot, joissa on vakioitu peruutusmaksun suuruus sen mukaan, missä vaiheessa matkustaja peruu ostetun matkan.

Matkanjärjestäjän peruutusoikeus

Matkanjärjestäjän oikeus perua matka vähäisen osanottajamäärän takia

Matkanjärjestäjä voi perua matkan, jos ilmoittautuneiden osallistujien määrä on sopimusehdoissa mainittua vähimmäismäärää pienempi. Tällöin matkustajien vähimmäismäärä sekä matkan peruuttamisesta ilmoittamisen määräaika pitää olla mainittuna sopimusehdoissa.

Peruuntumisesta on ilmoitettava matkustajalle sopimuksessa mainitun määräajan kuluessa ja viimeistään:

 • 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää
 • 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään
 • 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

Matkanjärjestäjän oikeus perua matka ylivoimaisen esteen takia

Matkanjärjestäjällä on oikeus perua matka, jos väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet estävät matkan toteuttamisen. Ylivoimaisen esteen vuoksi aiheutuvasta peruuntumisesta on ilmoitettava matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä ennen matkan alkamista.

Matkanjärjestäjällä on oikeus perua matka, kun matkaa ei voida toteuttaa:

 • matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia. Esimerkiksi kuljetusyhteydet estyvät sotatoimien vuoksi tai keskeisiä palveluita (muun muassa sähkö tai vesi) ei ole saatavilla matkakohteessa luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi.
 • vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Esimerkiksi matkakohteessa on odottamatta ilmennyt vakava tarttuva tauti tai vakavia levottomuuksia, jotka voivat vaarantaa sivullisten turvallisuuden.

Kun arvioidaan matkanjärjestäjän oikeutta perua matka matkustajien turvallisuuden perusteella, voidaan ottaa huomioon viranomaisten matkustamista koskevat suositukset.

 • Ulkoministeriö antaa maakohtaisia matkustusturvallisuuteen liittyviä tiedotteita, joissa voidaan esimerkiksi suosittaa välttämään tarpeetonta tai kaikkea matkustamista alueelle tai poistumaan maasta.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tietoa tartuntatautitilanteesta maailmalla, rokotuksista, taudeista sekä niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta.
 • Suomen ulkomailla olevat edustustot kertovat tapahtumista, jotka vaikuttavat matkustusturvallisuuteen satunnaisesti tai lyhytaikaisesti.

Matkanjärjestäjän käyttämän hotellin henkilökunnan lakko ei yleensä oikeuta peruuttamiseen, koska korvaava majoitus on yleensä järjestettävissä. Jos lakon piiriin kuuluu matkakohteen muidenkin vastaavien majoitustilojen henkilökunta, peruminen on mahdollista.

Maksusuoritusten palauttaminen peruutustilanteessa

Matkustajalle on palautettava matkapaketista maksetut maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun matkanjärjestäjä tai matkustaja itse on perunut matkapakettisopimuksen.

Palautettavasta summasta ei saa vähentää peruutusmaksua, kun matkanjärjestäjä on perunut matkan tai matkustaja on tehnyt perumisen itse poikkeuksellisten olosuhteiden, ennakoidun sopimusrikkomuksen taikka matkapakettisopimukseen tai matkapaketin kokonaishintaan tehdyn merkittävän muutoksen takia.

Jos matkanjärjestäjä on perunut matkan vähäisen osanottajamäärän tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, matkustajalla ei ole oikeutta saada lisäkorvausta matkalle lähtöön välittömästi liittyvistä ja peruuttamisen takia hyödyttömäksi käyneistä kuluista (esimerkiksi viisumin tai liityntäkuljetuksen hankkiminen).

Jos maksoit matkan luottokortilla, tutustu myös luotonantajan vastuuseen.

Etusetelit eli voucherit rahojen palautuksen vaihtona

Pääsääntönä on, että peruuntuneesta matkapaketista maksetut suoritukset palautetaan matkustajalle rahana.

Poikkeuksellisissa tilanteissa matkustajalle on saatettu tarjota kuitenkin rahojen palautuksen vaihtoehtona voucheria eli etuseteliä tai matkakuponkia. Voucherilla matkustaja voi yleensä ostaa uuden matkapaketin myöhemmin tulevaisuudessa.

Matkustajan valinnanvapaus on turvattava aina, kun tarjotaan voucheria. Voucheria ei saa esittää esimerkiksi ainoana vaihtoehtona tai edellyttää matkustajan hyväksyvän voucherin rahojen palautuksen sijasta. Matkustajan on aina saatava maksusuoritukset rahana takaisin hänen niin halutessaan.