Matkanjärjestäjän konkurssi

Jos matkanjärjestäjä menee konkurssiin ennen matkaasi tai matkasi aikana, noudata tällä sivulla kerrottuja toimintaohjeita.

 • Ota yhteys oppaaseen. Jos opasta ei ole, ota yhteys Suomen konsulaattiin. Sinulla on EU-kansalaisena oikeus saada palvelua myös toisen EU-jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaiselta. Voit kysyä virka-aikana (klo 8.00–16.15) neuvoa myös Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV).

  Konkurssitilanteissa on ensisijaisesti aina käytettävä KKV:n järjestämää paluukuljetusta. Joissakin tilanteissa matkan jatkaminen voi olla myös vaihtoehto. Seuraa KKV:n antamia ohjeita, ja ole tarvittaessa yhteydessä KKV:hen.

  Konkurssin yhteydessä matkustajan kannattaa seurata KKV:n verkkosivuja, sosiaalista mediaa sekä TV- ja radiouutisia.

 • Jos et ole vielä lähtenyt matkalle, mutta olet jo maksanut matkasta tai sinulla on matkapakettiin oikeuttava lahjakortti, seuraa KKV:n sivuja ja KKV:n tiedotusvälineille antamia toimintaohjeita.

  Jos olet ostanut matkasi välittäjältä, saat sieltä rahasi takaisin, ellei matkanvälittäjä ole tilittänyt rahoja matkanjärjestäjälle.

  Matkanjärjestäjän konkurssissa matkustajat voivat hakea korvausta saamatta jääneistä palveluista. Muissa maksukyvyttömyystilanteissa kuin konkurssissa korvausta voi hakea vain, jos KKV on todennut matkanjärjestäjän selvästi ja riidattomasti maksukyvyttömäksi.

  Kor­vauk­sen ha­ke­mi­nen riip­puu sii­tä, kuin­ka mat­kus­ta­ja on mat­kan­sa mak­sa­nut

  Jos olet maksanut matkan luottokortilla, ota yhteyttä luottokorttiyhtiöösi, josta saat ohjeet korvauksen hakemiseksi.

  Jos olet maksanut matkan käteisellä rahalla tai tilisiirtona, hae korvausta KKV:ltä. Jos kyseessä on matkapaketti, matkustajat voivat yleensä saada ennakkoon maksetusta matkapaketista rahansa takaisin matkanjärjestäjän KKV:lle asettamasta vakuudesta.