Valituksen tekeminen matkapaketista

Matkanjärjestäjä on vastuussa matkapakettiin kuuluvista matkapalveluista, kuten kuljetuksesta ja majoituksesta. Matkakohteessa voi käydä ilmi, että esimerkiksi varattu hotelli ei vastaakaan varauksen yhteydessä annettuja tietoja. Ilmoita puutteista mahdollisimman pian ja mieluiten jo matkasi aikana.

Ilmoita puutteista mahdollisimman nopeasti

Ilmoitus matkapaketin virheestä on tehtävä ensisijaisesti matkanjärjestäjälle. Virheilmoituksen voi tehdä myös matkanvälittäjälle, jonka on toimitettava ilmoitus ilman aiheetonta viivytystä matkanjärjestäjälle.

Ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle ilman aiheetonta viivytystä, jotta matkanjärjestäjällä olisi mahdollisuus korjata virhe. Jos ilmoitat vasta matkasi jälkeen virheestä, joka olisi voitu korjata ennen matkaa tai matkan aikana, voit menettää oikeutesi hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen.

Hyvityksen vaatiminen

Yksilöi valituksessasi asia, josta haluat vaatia hyvitystä. Esitä myös selkeä hyvitysvaatimuksesi. Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä.

Virheilmoitus voi olla kirjallinen tai suullinen, mutta matkustajan on tarvittaessa pystyttävä näyttämään toteen, että ilmoitus virheestä on tehty.

Korvaukseksi ei tarvitse hyväksyä lahjakorttia eli voucheria tai alennusta uuden matkan hinnasta.

Voit käyttää valituksen tekemisessä apuna Kilpailu- ja kuluttajaviraston reklamaatiomalleja.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai Euroopan kuluttajakeskukseen

Jos matka on hankittu suomalaiselta matkatoimistolta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan, josta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.

Jos matkapaketti on hankittu muusta EU-maasta, Norjasta tai Islannista, ongelmatilanteessa voi ottaa yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen, joka toimii kuluttajan apuna EU:ssa rajat ylittävissä kuluttajariidoissa.