Kohtuuton sopimusehto

Päivämäärä

16.8.2016

Diaarinumero

KKV/2134/14.08.01.02/2013

Osapuolet

Elisa Oyj

Tiivistelmä

Korkeimman oikeuden päätös KKO:2016:49 annettu 16.8.2016. Lainvoimainen.

Korkein oikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen.

Korkein oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen MAO:193/14.

Kuluttaja-asiamies vei Elisa Oyj:n markkinaoikeuteen vuonna 2013 saadakseen ennakkoratkaisun siitä, saako puhelinliittymän paperilaskusta veloittaa erillisen maksun. Kuluttaja-asiamiehen kanta oli, että paperilasku on puhelinliittymien tavanomainen laskutustapa ja siksi siitä ei saa veloittaa erillistä maksua. Kuluttaja-asiamies katsoi, että erillisen maksun periminen paperilaskusta on kohtuuton sopimusehto. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kaikilla puhelinliittymien omistajilla ei ole internet-liittymää tai verkkopankkitunnuksia, jolloin heillä ei myöskään ole mahdollisuutta ottaa vastaan lisämaksuttomina tarjottuja sähköisiä laskuja. Lisäksi kaikilla kuluttajilla ei välttämättä ole kykyä tai taitoa käyttää sähköisiä palveluita.

Korkein oikeus katsoi päätöksessään, ettei Elisan paperilaskun maksullisuutta koskeva sopimusehto ollut kohtuuton. Korkein oikeus katsoi, että välttämättömyyspalvelun, kuten matkapuhelinliittymän tuottajan on tarjottava myös laskutustapaa, joka ei edellytä internetin käyttöä. Tällaisen laskutustavan ei kuitenkaan tarvitse olla maksuton. Tuomioistuin katsoi, että viestintämarkkinalainsäädännössä on hyväksytty paperi‐ ja e‐laskun mahdollinen hintaero. Lisäksi Elisalla oli tarjolla useita eri laskutustapoja, joista ainoastaan paperilasku oli maksullinen. Tuomioistuin huomioi päätöksessään myös sen, että kuluttajilla on ollut käytettävissään maksuton tapa saada maksun suorittamiseksi tarvittavat tiedot tekstiviestitse.