Harhaanjohtava tarjousmarkkinointi ja väite edullisemmuudesta

Päivämäärä

28.8.2018

Diaarinumero

KKV/2997/14.08.01.02/2014

Osapuolet

XXL Sports & Outdoor Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:829/15 annettu 24.11.2015, korkeimman oikeuden päätös KKO:2017:83 annettu 7.12.2017 ja markkinaoikeuden päätös MAO:350/18 annettu 27.6.2018. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi päätöksellä MAO:829/15 XXL Sports & Outdoor Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa

  1. vertaamasta tuotteensa myyntihintaa maahantuojan tai tavarantoimittajan ilmoittamaan niin sanottuun suositusvähittäishintaan tai ohjevähittäishintaan, jos suositusvähittäishinta tai ohjevähittäishinta ei vastaa yleisesti muiden vähittäismyyjien samasta tuotteesta perimää hintaa; ja
  2. esittämästä perätöntä väitettä siitä, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan, vaikka samaa tuotetta myydään samaan hintaan tarjousajan jälkeen.

Markkinaoikeus kielsi päätöksellä MAO:350/18 XXL Sports & Outdoor Oy:tä johtamasta kuluttajia harhaan esittämällä markkinoinnissaan hinnanerohyvitystä koskevan lupauksen muodossa toteennäyttämättömiä väitteitä tuotteidensa hintojen edullisimmuudesta.

Kaikkien kolmen kiellon tehosteeksi asetettiin yhteinen 100.000 euron uhkasakko.

XXL Sports & Outdoor Oy oli korostanut hintojensa edullisuutta markkinoimalla tuotteita näyttävästi suurilla alennusprosenteilla. Alennusprosentit oli kuitenkin laskettu suositusvähittäishinnoista, joita XXL tai muutkaan vähittäismyyjät eivät olleet yleisesti perineet kyseisistä tuotteista. XXL oli myös markkinoinut tuotteita vain rajoitetun ajan voimassaolevin toisiaan seuraavin tarjouksin. Kyse ei näin ollen ollut tuotetta koskevasta lyhytaikaisesta hinnan alennuksesta, vaan perättömästä hinnan alennusta koskevasta väitteestä. Lisäksi XXL oli markkinoinnissaan luonut harhaanjohtavaa käsitystä edullisimpana toimijana olemisesta.