Elbolaget 365 Hankinta skickar fortfarande ogiltiga fakturor

Flera konsumenter har fortfarande fått fakturor från Elbolaget 356 Hankinta, även om bolagets eldistribution avbröts redan sommaren 2021. De ogiltiga fakturorna gäller bland annat avtalsböter på 199 euro. Fakturorna ska inte betalas. 

365 Hankintas eldistribution till kunderna avbröts i juni 2021 på grund av att en balansansvarig saknades och verksamheten har inte fortsatt efter det. Den senaste varningen för ogiltiga fakturor gavs hösten 2021. Problemen har ändå fortsatt och i de senaste fallen rapporterar konsumenter att 365 Hankinta skickat dem bland annat ogiltiga avtalsböter på 199 euro. I de nya fakturorna nämns ett svenskt eller lettiskt bankkonto.

Böterna motiveras med att kunden har sagt upp avtalet eller att avtalet inte påbörjats av skäl som beror på konsumenten. Det verkar ändå inte finnas någon grund för böterna då konsumenterna i många fall till exempel har fått någon avtalsbekräftelse eller så borde avtalet ha börjat först efter att företagets elförsörjning hade upphört.

365 Hankinta har även fortsatt att fakturera kunderna för el under perioden 1 maj till 11 juni 2021. Elavtalen har baserats på förskottsbetalningar och konsumenterna kan vanligtvis inte ha något att betala för den sista månaden. Tvärtom har många betalat för mycket i förskott och har inte fått tillbaka sina pengar efter att eldistributionen upphörde. 365 Hankinta bör fortsättningsvis återbetala dessa fordringar till kunderna. I många fall har bolaget inte skickat någon sluträkning. Vissa konsumenter har inte ens varit företagets kunder under den period som indrivningen gäller.

En reklamation om fakturan kan skickas till e-postadressen som uppges i fakturan. Ifall indrivningen fortsätter kan du kontakta KKV:s konsumentrådgivning. Konsumentombudsmannen har biträtt konsumenter i enskilda fall där företagets fordringar behandlats i tingsrätten.

Läs mer:
Elbolaget 365 Hankinta skickar ogiltiga fakturor Meddelande 10.9.2021

Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas elleverans har avbrutits: information om konsumentens rättigheter och skyldigheter Meddelande 18.6.2021