Elbolaget 365 Hankinta stämmer konsumenter utan grund – vissa har inte alls varit bolagets kunder

Konsumentombudsmannen och Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) konsumentrådgivning har kontaktats av flera konsumenter som fått en ogrundad stämningsansökan från tingsrätten som gäller ”öppen elräkning” hos 365 Hankinta. En ogrundad stämning ska bestridas. 

365 Hankintas elförsörjning avslutades i juni 2021, men företaget har ändå orsakat mycket besvär för konsumenter genom att skicka obefogade räkningar. Bolaget har även börjat kräva ut betalningar i tingsrätten, till och med av sådana konsumenter som aldrig varit företagets kunder. 

De flesta av de stämningsansökningar som kommit till konsumentombudsmannens kännedom gäller en avtalsbot på 199 euro, men det finns också krav på större summor. 

Gör så här om du får en ogrundad stämningsansökan

Om du har fått en 365 ogrundad stämningsansökan från tingsrätten, lönar det sig att bestrida den. Svaret kan lämnas till tingsrätten till exempel via e-post. Detta bör göras inom 14 dagar och du kan begära ytterligare tid för att svara. 

När du bestrider stämningen ska du motivera varför den är ogrundad. Om du inte har ingått ett elavtal med 365 Hankinta och företaget inte har försett dig med el, ska du ange detta i motiveringen. 

Även om du har haft ett elavtal med 365 Hankinta, har bolaget inte kunnat leverera el efter juni 2021 och därför kan det inte heller faktureras. En del av kraven är också ogrundade eftersom kunderna har betalat högre summor i förskott än vad de i slutändan fått el för. 

Om talan fortgår efter att du har bestridit grunderna för den, meddela konsumentrådgivningen.