Grupptalan gällande snabbkrediter framskrider – över 1 500 personer har lämnat förhandsanmälan eller bett om hjälp

Tiden för förhandsanmälan till de grupptalan som konsumentombudsmannen överväger att väcka mot två snabbkrediter löpte ut fredagen den 22 november. Sammanlagt 1 549 konsumenter har förhandsanmält sig eller bett konsumentombudsmannen att bistå dem i handlingen av kreditmålet i rätten. Härnäst ska konsumentombudsmannen inleda förhandlingar med motparterna. Den egentliga anmälningen börjar nästa år om grupptalan går vidare till tingsrätten.

De krediter som omfattas av eventuella grupptalan är J.W.-Yhtiöt Oy:s kontokredit Suomilimiitti om 2 000 euro som beviljats under perioden 4.7.2016–31.8.2019 och Euro24 Finance Oy:s kontokredit om 2 000 euro som beviljats under perioden 20.5.2016–20.5.2019. Bägge har en effektiv ränta på över 300 procent.

Det inkom sammanlagt 1 549 förhandsanmälningar och begäran om hjälp. Av dessa är cirka 85 procent förhandsanmälningar till grupptalan och 15 procent begäran om hjälp av personer som inte kan delta i grupptalan eftersom deras skuld redan är anhängig eller har behandlats i domstol. Cirka 80 procent har en kredit från J.W.-Yhtiöt och 20 procent från Euro24 Finance.

”Vi är nöjda med att vi fick ihop en så stor grupp förhandsanmälda och kan gå vidare till förhandlingar. Denna insats har fortfarande många möjliga utgångar, men vi är optimistiska och tror att många konsumenter kommer att få lättnad för sina oskäliga kreditkostnader”, säger konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

Om konsumentombudsmannen inte når förlikning i förhandlingarna med motparten väcks grupptalan i Helsingfors tingsrätt.

Det går att gå med senare

Den egentliga anmälan till grupptalan börjar 2020 om ärendet gått vidare till tingsrätten. Alla som vill delta i grupptalan ska anmäla sig inom den av tingsrätten fastställda fristen. Detta gäller både dem som förhandsanmält sig och dem som inte gjort det.

”Det är tiotusentals gäldenärer som drabbats av dessa två orimligt dyra krediter så vi hoppas förstås att gruppen ska bli ännu större”, konstaterar Väänänen.

Andra sätt att sänka kostnaderna utöver grupptalan

En del konsumenter med krediter som ingår i grupptalan har fått eller kommer eventuellt att via tingsrätten få en stämning av snabbkreditsföretaget. Om du redan har blivit stämd för din skuld kan du inte delta i grupptalan, men konsumentombudsmannen kan bistå dig även i det fallet. Om du får en stämning efter att ha förhandsanmält dig till grupptalan, meddela detta på adressen kirjaamo@kkv.fi så kontaktar vi dig. Om du inte finns bland de förhandsanmälda och har blivit stämd kan du anmäla dig på KKV:s webbplats så hjälper konsumentombudsmannen dig så långt som möjligt. Vid behov kan du be konsumentrådgivningen om mer information.

Du kan söka lättnad av kreditkostnaderna även om du inte skulle omfattas av grupptalan. På KKV:s webbplats hittar du anvisningar till hur du kan kräva sänkta kostnader om den effektiva räntan på krediten ligger på över 50 procent.

Meddelande 23.10.2019: Konsumentombudsmannen ingriper i de oskäliga kostnaderna för snabbkrediter – förhandsanmälan till grupptalan börjar