KKV avlägsnade de åtaganden som ålagts Faba, ProAgria och Mtech

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 14.6.2022 Fabas, ProAgrias och Mtechs ansökan om att deras åtaganden från 2014 ska strykas.

Faba andelslag, som ägs av finländska husdjursföretagare, ProAgria Keskusten Liitto ry och Mtech Digital Solutions Oy som ägs av dessa förband sig 2014 att bygga sådana gränssnitt i sina avels- och avkastningsuppföljningsregister som gör det möjligt för företag som är verksamma på den kommersiella programvarumarknaden att komma in i registren. KKV hade i sitt beslut den 18 december 2014 ålagt att åtagandena ska iakttas.

Faba, ProAgria och Mtech ansökte om att villkoren stryks hos KKV och verket godkände ansökan. En central grund för att stryka åtagandena var den förändring som skett i marknadsförhållandena efter beslutet. Förändringen berodde på att mjölkningsautomatiken blev vanligare, det nordiska gränssnittet Nordic Cattle Data Exchange (”NCDX”) öppnades, Mtechs självständiga länkprogram som introducerades på marknaden 2016 samt den stegvisa ändringen i uppdateringen av det officiella nötkreatursregistret.

Mer information: 

Miira Kuhlberg

Specialsakkunnig