Konsumentombudsmannen har gjort en begäran om utredning av 365 Hankinta till polisen

Elbolaget 365 Hankinta Oy har vilselett eller försökt vilseleda konsumenterna att betala ogrundade avgifter genom att stämma dem inför domstol. Eftersom det finns många fall ber konsumentombudsmannen polisen undersöka om 365 Hankinta och dess ansvarsperson har gjort sig skyldiga till grovt bedrägeri enligt strafflagen. Förfarandet har varit särskilt skadligt eftersom det också i stor utsträckning har missbrukat domstolssystemet.

Konsumentombudsmannen och Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) konsumentrådgivning har fått flera anmälningar från konsumenter som från tingsrätten har fått 365 Hankintas stämningsansökan om ”öppen faktura”. Bolaget har till exempel tagit ut avtalsvite av konsumenten för avtalsbrott, även om konsumenten inte har haft något avtal med bolaget. Dessutom har bolaget debiterat fordringar som tillhört elförsäljaren Fi-Nergy Voima Oy som försatts i konkurs.

365 Hankinta har väckt nästan tusen fordringstalan hos tingsrätterna. I fordringstalan är grunden för yrkandet ”öppen faktura”, som bolaget har påstått vara klar och ostridig. I de flesta fall har fordringstalan varit bolagets första kontakt med kunden.

Konsumentombudsmannen har bistått konsumenterna i tiotals rättegångar. Tingsrätterna har förkastat alla bolagets yrkanden där konsumentombudsmannen har bistått konsumenten.

Konsumentombudsmannen anser att 365 Hankinta och dess ansvarspersoner har vilselett eller försökt vilseleda konsumenterna att betala en obefogad betalning genom att driva in en obefintlig fordran. Eftersom det finns många fall ber konsumentombudsmannen polisen undersöka om 365 Hankinta Oy och dess ansvarsperson har gjort sig skyldiga till grovt bedrägeri enligt strafflagen.

Dessutom anser konsumentombudsmannen att 365 Hankinta vid indrivning av obefintliga fordringar har missbrukat domstolarna. Bolaget har väckt fordringstalan även om svaranden har bestridit fordran redan innan stämningsansökan lämnades in. Gärningens skadlighet ökas av att det för medborgaren är en psykiskt tung upplevelse att bli föremål för talan och av att det alltid medför en ekonomisk risk för dem.

Mer om ämnet:

Konsumentombudsmannens biståndsärenden: Olemattomien saatavien perintä (Indrivning av obefintliga fordringar) (på finska)

Elbolaget 365 Hankinta stämmer konsumenter utan grund – vissa har inte alls varit bolagets kunder (14.6.2022)

Elbolaget 365 Hankinta skickar fortfarande ogiltiga fakturor (12.5.2022)

Elbolaget 365 Hankinta skickar ogiltiga fakturor (10.9.2021)

Blogg: Miksi toimia oikein, kun voi toimia väärin ja samalla säästää? (Varför agera rätt när man kan agera fel och samtidigt spara?) (på finska)