Välgörenhet eller bedrägeriförsök? Penninginsamlingstillståndet garanterar att dina pengar går till välgörenhet

Det kan hända att du får ett samtal där man ber dig skänka pengar till välgörande ändamål. Det är dock inte alltid en välgörenhetsorganisation som står bakom ett sådant telefonsamtal, varnar konsumentombudsmannen. Den osäkerhet som coronapandemin skapar är en gynnsam tid för falska insamlingar.

Bakom en uppringare som ger sig ut för att ringa i ett välgörenhetsärende finns inte alltid en välgörenhetsorganisation, utan det kan till exempel vara fråga om ett vinstdrivande företag. Då kan de pengar du skänker gå till andra ändamål än de som uppringaren utlovat.

Det kan också hända att endast en bråkdel av din donation går till välgörenhet. Att påstå eller ge intryck av att det handlar om välgörenhet om det inte gör det i verkligheten, är vilseledande och strider mot konsumentskyddslagen.

Prenumeration utan att du vet om det – betala inte oklara fakturor

I värsta fall kan du förbinda dig till regelbundna månadsavgifter utan att pengarna går till välgörenhet. Du prenumererar till exempel på en tidning som du inte utgående från telefonsamtalet visste att du hade beställt.

För konsumenten är det viktigt att veta om summan används för välgörenhet eller affärsverksamhet, och man måste tydligt informera om samtalets kommersiella syfte. Många har trott sig skänka pengar till exempel för att bekämpa mobbning eller för att understöda arbete med psykisk ohälsa, men har istället beställt en fortlöpande prenumeration på en tidning, utan att veta om det.

Om du inte har beställt produkten, utan omedvetet beställt en fortlöpande prenumeration på en tidning då du trott att du har understött välgörenhet, behöver du inte heller betala för produkten. I ett sådant fall ska du kontakta avsändaren och kräva att fakturan och den påstådda beställningen annulleras. Konsumentrådgivningen hjälper vid eventuella tvistemål.

Exceptionella situationer gynnsam tid för bedrägerier – se upp för coronabedragare

I undantagssituationer utnyttjas ofta människors nöd i bedrägeriförsök. Just nu kan man försöka samla in pengar genom att utnyttja människors rädsla och osäkerhet i samband med coronaviruset.

Situationen ser tills vidare lugn ut, men det lönar sig att vara uppmärksam om du får ett samtal som gäller penninginsamling med anknytning till coronaviruset. KKV följer noggrant med hur situationen utvecklas. Polisstyrelsen har också varnat för bedragare som samlar in pengar genom att utnyttja coronasituationen. Anmälningar av konsumenter är värdefulla, för ju snabbare myndigheterna får information om coronabedrägerier, desto bättre är möjligheterna att ingripa.

Penninginsamlingstillstånd bevis på att insamlingen är laglig

En förutsättning för penninginsamling är att man har ansökt om penninginsamlingstillstånd hos Polisstyrelsen eller gjort en anmälan till polisinrättningen om anordnandet av en småskalig insamling. En laglig insamling har ett tillståndsnummer eller ett nummer för småskalig insamling.

Enligt Polisstyrelsens anvisningar lönar det sig alltid att kontrollera om den som begär om en donation har penninginsamlingstillstånd. På det sättet kan du försäkra dig om att pengarna verkligen går till det ändamål som nämns i samtalet.

Med dessa frågor kan du försäkra dig om att penninginsamlingen är laglig

  1. Vad heter tillståndshavaren och vilket nummer har tillståndet?
  2. När och var utförs insamlingen?
  3. Vilken myndighet har beviljat tillståndet?
  4. Vad är syftet med de pengar som samlas in?

Skänk inte pengar om det uppstår minsta tvivel om insamlingens laglighet.

Mer om ämnet: