Barns köp av mobilspel

Samma regler gäller för mobilspel som för andra köp som görs av barn. Företag får inte locka barn att handla på webbplatser för barn eller i spel som intresserar dem. Vid problem kan man kontakta det företag som gjort debiteringarna.

Utan vårdnadshavarens samtycke kan minderåriga endast göra sedvanliga köp av mindre betydelse. Detta gäller även köp på nätet som görs med en mobiltelefon eller spelkonsol. Företag får inte locka barn att handla på webbplatser för barn eller i spel som intresserar dem.

Vid problem kan man kontakta det företag som gjort debiteringarna

Operatörer, kreditgivare och företag som tillhandahåller spel och andra tjänster har  ett solidariskt ansvar vid utredning av problemsituationer. Om det är fråga om köp som barnet inte kan göra självständigt och som du inte har gett ditt samtycke till är köpen inte bindande och får inte faktureras.

Hur bindande köpen är beror på om de kan anses vara sedvanliga med tanke på barnets ålder och av ringa betydelse. Om många små köp utgör en helhet, vilket oftast är fallet i samband med interna köp i spel, ska deras värde ses som ett totalbelopp.

När du köper ett mobilspel sparas dina kreditkortsuppgifter i allmänhet på enheten och kan vara tillgängliga för ditt barn för interna köp i spelet. Enligt olika avtal med företag ansvarar föräldern för kostnaderna för användning av mobila enheter eller kreditkort. Du får inte nödvändigtvis full kompensation för transaktionen om du själv har varit vårdslös.

Gör så här om du har debiterats utan tillstånd

 • Kontakta företaget som gjort debiteringarna och gör en skriftlig reklamation för att underlätta utredningen av eventuella tvister.
 • Berätta om du inte har godkänt köpen eller varit medveten om dem och fakturan har gjorts av en minderårig.
 • Se vid behov anvisningarna för reklamation på KKV:s webbplats och ta hjälp av reklamationstjänsten.

Du kan göra en reklamation även till

 • kreditkortsbolaget, om betalningen har debiterats med ett kreditkort
  operatören, om betalningen har debiterats i samband med en abonnemangsfaktura.

Fråga vid behov råd hos

 • konsumentrådgivningen, som ger information om dina rättigheter och hjälp med medling i tvister
 • Konsument Europa, som hjälper till med konsumentfrågor som gäller gränsöverskridande handel när produkten har köpts eller beställts från ett annat EU-land, Norge, Island eller Storbritannien.

Förebygg olovliga köp av mobilspel

Förebygg olovliga köp av mobilspel med hjälp av gemensamma spelregler:

 • Sätt dig in i avtalsvillkoren och spelets egenskaper när du köper spel till barn. Kontrollera vad som händer om du försöker göra köp inne i spelet.
 • Berätta för barnet om spelens avgiftsbelagda egenskaper och vad som är tillåtet i er familj.
 • Påminn också barnet om vad som är personliga uppgifter och hur de skyddas på nätet.

Du kan även undvika oönskade köp med hjälp av olika inställningar och tjänster:

 • Du kan förhindra användning av kreditkort eller abonnemang med hjälp av enhets- eller abonnemangsspecifika inställningar, till exempel genom att ställa in ett lösenord för att bekräfta köpen eller genom att skaffa en spärr som operatören tillhandahåller.
 • Det finns också olika Prepaid-kort och -abonnemang på marknaden som gör det möjligt för ditt barn att köpa spel endast till ett begränsat belopp.