Ansvariga parter vid bilköp och reparationer

Vanligtvis ansvarar du själv för reparationskostnaderna för din bil, men i vissa fall ansvarar det företag som sålt bilen, importören eller verkstaden för kostnaderna.

Om din bil går sönder är du som bilägare vanligtvis ansvarig för reparationskostnaderna.

Konsumentskyddslagen och garantipraxis vid bilköp gör det möjligt för dig att i vissa situationer få reparationskostnaderna eller en del av dem betalda av den affär som sålt bilen, av importören eller av det företag som reparerat bilen ännu en lång tid efter köpet eller reparationen. För att ersättningsansvaret ska uppstå förutsätts ett fel på bilen eller reparationen i enlighet med konsumentskyddslagen.

Det är bäst att utreda ett eventuellt fel och ersättningsansvaret innan felet åtgärdas. I vissa situationer lönar det sig att vända sig till den affär som sålt bilen eller den verkstad som reparerat den innan felet repareras någon annanstans. Exempel på sådana situationer är när skador uppstår på motor eller växellåda i ett tidigt skede i förhållande till bilens ålder och hur mycket den är körd eller när en reservdel går sönder i förtid.

Om du har köpt bilen i en bilaffär kan du vända dig till konsumentrådgivningen om problem uppstår. Konsumentrådgivningen behandlar inte bilaffärer som skett mellan privatpersoner.

Ansvariga parter vid bilköp 

Ny bilBegagnad bil av bilaffärBegagnad bil från privatperson
Ansvar för fel enligt konsumentskyddslagen✔ Bilaffär
✔ Importör
✔ Tillverkare
✔ Bilaffär
Garanti✔ Bilaffär
✔ Importör
✔ Tillverkare
✔ Bilaffär
✔ Importör
✔ Tillverkare
✔ Importör
✔ Tillverkare
Garanti tillhandahålls av säljaren✔ Bilaffär ✔ Bilaffär
Separat tilläggsskydd eller försäkring avtalad i samband med transaktionen(✔ Bilaffär )✔ Annat parti
(ex försäkringsbolag)