Enskilt hus

Att köpa ett egnahemshus

Köparen ska alltid granska egnahemshuset, dess gårdsbyggnader, tomt och gränser omsorgsfullt före köpet.

Att sälja ett egnahemshus

Säljaren av ett egnahemshus ansvarar alltid för att uppgifterna till köparen om husets ålder och eventuella fel, tomten och området är korrekta.

Fel i egnahemshus

Det handlar ofta om ett dolt fel, dvs. ett fel som inte säljaren heller känt till. Säljarens felansvar beror på hurdant fel det är fråga om.