Renovering

Anbudsbegäran och avtal om renovering

Ingå ett skriftligt avtal om renoveringen.

Fel vid renovering

Om färdigställandet av en renovering tydligt drar ut på tiden kan du kräva den dröjsmåls- eller standardersättning som tas upp i avtalet.