Renovering

Ingå ett skriftligt avtal om renoveringen.

Om färdigställandet av en renovering tydligt drar ut på tiden kan du kräva den dröjsmåls- eller standardersättning som tas upp i avtalet.