Anvisningar för konsumenterna

Konsumentrådgivningen är en riksomfattande service som ger information om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag.

Du kan utreda ditt ärende vid konsumentrådgivning så smidigt som möjligt när du går vidare i följande ordning:

1. Lämna en reklamation till företaget

Ta först kontakt med det företag hos vilket du har handlat. Gör en reklamation så fort som möjligt efter att du upptäckt ett fel och försök förhandla om en lämplig ersättning.

Lämna ditt krav skriftligt. Reklamationsanvisningar och -blanketter för olika konsumentproblem:

Fel eller brist på en vara
Fel i tjänst
Försenad leverans
Betalningsdröjsmål och indrivning
Bilar
Telefon- och bredbandsabonnemang
Flygning
Brister i paketresor
Bostadsköp
Faktura utan beställning (beställningfällor)

2. Kontakta konsumentrådgivning

Om din reklamation till företaget inte ger önskat resultat, kontakta magistraternas konsumentrådgivning. Konsumentrådgivarna ger avgiftsfritt vägledning och medlingshjälp i tvister.
Konsumentrådgivningens uppgifter

Konsumentrådgivningens telefonnummer: 029 553 6902
(vardagar kl. 9–15). Du får snabbast kontakt med en konsumentrådgivare per telefon. Vänligen ta fram dina papper beträffande ärendet så att du har dem till hands när du ringer konsumentrådgivningen.
Samtalspriser (lna/msa)

Elektronisk kontakt
Du kan kontakta konsumentrådgivningen med den elektroniska kontaktblanketten. Rådgivningen besvarar en elektronisk kontakt per telefon inom cirka fem vardagar. Svaret får du i regel per telefon. Uppringaren kan synas såsom “anonym uppringare”.
Elektronisk kontakt

Uppdaterad 27.5.2014 Skriv ut