Sopimuksen tekeminen

Kun kuluttaja ostaa yritykseltä tavaran tai palvelun, kyse on sopimuksen tekemisestä. Sopimus syntyy esimerkiksi niin, että kuluttaja maksaa tuotteen kaupan kassalla tai hyväksyy yrityksen antaman remonttia koskevan tarjouksen.

Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta. Molempien osapuolten on noudatettava sopimusehtojen velvoitteita, eikä kumpikaan osapuoli voi yleensä ilman erityistä syytä yksipuolisesti muuttaa sopimusta. Esimerkiksi myyjän on toimitettava tuote, ostajan on maksettava sovittu hinta sovittuna ajankohtanna ja tavaran tai palvelun on vastattava sovittua.

Kauppasopimus on useimmiten sitova, vaikka sitä ei olisi tehty kirjallisesti. Suullista sopimusta voi olla vaikea riitatilanteessa todentaa, joten varsinkin isommista hankinnoista kannattaa aina sopia kirjallisesti.

Kuluttajalle on annettava mahdollisuus tutustua keskeisiin ja ostopäätökseen vaikuttaviin ehtoihin jo tuotetta markkinoitaessa tai viimeistään sopimusta tehtäessä. Ei siis riitä, että kaupanteon yhteydessä vain viitataan sopimusehtoihin.

Sopimuksen keskeisin sisältö on oltava ehdoissa selkeästi kirjattuna. Ehtoihin kirjataan muun muassa.:

  • kaupan kohde
  • hinta
  • sopimuksen kesto: kertasopimus, määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva
  • toimitusaika ja maksuehdot
  • sopimusrikkomusten seuraamukset
  • sopimusehtojen muuttaminen
  • sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Epäselvät sopimusehdot

Sopimuksissa on oltava kaikki kuluttajalle olennaiset asiat selkeästi kerrottuna. Jos sopimusehdoista tulee kiistaa, myyjän laatimia epäselviä ja tulkinnanvaraisia vakiosopimusehtoja tulkitaan kuluttajan eduksi.

Päivitetty 6.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.