Sopimuksen irtisanominen

Oikeus sopimuksen irtisanomiseen riippuu siitä, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Ennen sopimuksen tekoa kannattaa siis varmistaa, millaista sopimusta olet solmimassa. Irtisanominen kannattaa tehdä kirjallisesti.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus loppuu, kun jompikumpi sopimuksen osapuolista on irtisanonut sen. Irtisanomisen voi yleensä tehdä milloin tahansa.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika ei saa olla kohtuuttoman pitkä. Irtisanomisajan pituus voi olla esimerkiksi kaksi viikkoa ja pisimmillään yksi kuukausi.

Joissakin tapauksissa, kuten huoneenvuokrasuhteissa, irtisanomisaika alkaa kulua vasta irtisanomishetkellä kulumassa olevan kuukauden viimeisestä päivästä.

Lue vuokrasopimuksen irtisanomisesta

Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen

Määräaikainen sopimus päättyy sopimuskauden päätyttyä ilman erillistä irtisanomista. Sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden muuten kuin joissakin erityistilanteissa.

Jos kuluttaja haluaa ilman erityistä syytä irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, yritys voi kohtuuden rajoissa määritellä, millaisilla ehdoilla se hyväksyy irtisanomisen. Yrityksellä voi olla oikeus kohtuulliseen korvaukseen sopimuksen ennenaikaisen päättämisen vuoksi. Korvauksen pitää vastata niitä kustannuksia, joita peruminen todellisuudessa aiheuttaa myyjälle.

Jos kuluttaja on joutunut maksuvaikeuksiin merkittävän ja ennakoimattoman elämäntilanteen muutoksen vuoksi, hän voi vedota sosiaaliseen suoritusesteeseen. Elämäntilanteen muutos voi olla esimerkiksi sairaus, työttömyys, vammautuminen tai muu itsestä riippumaton syy. Sosiaalinen suorituseste oikeuttaa yleensä sopimuksen irtisanomiseen, jolloin yritys voi periä vain sopimuksen päättymiseen saakka kertyneet maksut.

Joskus lainsäädännössä on irtisanomista koskevia erityissäännöksiä. Esimerkiksi sähkömarkkinalaissa ja sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa on erityissäännöksiä, jotka vaikuttavat sähkösopimusten ja liittymäsopimusten ehtoihin.

Lue liittymäsopimuksen irtisanomisesta 

Irtisanomisilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti

Sopimuksen voi irtisanoa tekemällä vapaamuotoisen irtisanomisilmoituksen. Kuitenkin esimerkiksi vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti.

Lue vuokrasopimuksen irtisanomisesta 

Jos sopimuksen irtisanoo suullisesti, irtisanomisilmoituksesta olisi hyvä saada kirjallinen vahvistus, esimerkiksi sähköpostiviesti. Irtisanomisilmoituksen voi tehdä myös yrityksen yhteystietonaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yritys ei saa periä irtisanomisesta erillistä maksua.

Yrityksille sopimuksen irtisanominen