Vakiosopimusehdot

Useat alat käyttävät sopimuksissa vakioehtoja. Niitä laativat useimmiten toimialajärjestöt jäsenyrityksilleen. Kuluttaja-asiamies on neuvotellut vakiosopimusehtoja usean eri alan järjestön kanssa.

Kuluttaja-asiamies on neuvotellut vakiosopimusehtoja usean eri alan järjestön kanssa. Vakiosopimusehtojen laadintaan osallistuminen on yksi kuluttaja-asiamiehen tehtävistä, ja se hyödyttää sekä kuluttajia että yrityksiä.

Vakiosopimusehdot auttavat ehkäisemään kohtuuttomien sopimusehtojen käyttöä sekä kuluttajien ja yritysten kiistoja. Vakioehtojen laadinnalla pyritään varmistamaan kuluttajansuojalainsäädännön noudattaminen.

Eri alojen vakioehtosopimuksia

Alla on lista joistakin vakioehtosopimuksista, jotka ovat kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä tai joiden laadintaan kuluttaja-asiamies on antanut panoksensa kommentoimalla ehtojen kohtuullisuutta valvottavanaan olevan lainsäädännön perusteella. Kuluttaja-asiamiehen osallistuminen neuvotteluihin ei kuitenkaan takaa sitä, että ehdot ovat kilpailuoikeuden näkökulmasta sallittuja. Toimialajärjestöjen velvollisuus on varmistaa, että vakioehdot ovat kilpailuoikeuden mukaisia.

Linkittämättömiä ehtoja kannattaa tiedustella kyseisen alan toimijoilta.