Avtal

När du köper en vara eller tjänst av ett företag är det fråga om att ingå ett avtal. Bekanta dig med vad du bör beakta när du ingår ett avtal.

Läs mer 

Att avtala om priset för tjänster

Avtala alltid priset för servicearbeten skriftligt.

Avtalets prisuppgifter

Priserna är en väsentlig del av avtalsvillkoren.

Avtalstid

Innan ett avtal ingås lönar det sig att utreda avtalets varaktighet.

Oskäliga avtalsvillkor

Företag får inte använda avtalsvillkor som är oskäliga för konsumenten.

Standardavtalsvillkor

Många branscher använder standardvillkor i avtal. Dessa utarbetas oftast av branschorganisationerna för sina medlemsföretag.

Uppsägning av avtal

Rätten att säga upp ett avtal beror på om det är fråga om ett tidsbundet avtal eller ett avtal som gäller tills vidare.

Ändring av avtalsvillkor

Om ett företag har rätt att göra ändringar i ett avtal ska företaget informera dig om ändringarna på förhand.