Avtal

När du köper en vara eller tjänst av ett företag är det fråga om att ingå ett avtal. Bekanta dig med vad du bör beakta när du ingår ett avtal.

Läs mer

Avtala alltid priset för servicearbeten skriftligt.

Priserna är en väsentlig del av avtalsvillkoren.

Innan ett avtal ingås lönar det sig att utreda avtalets varaktighet.

Företag får inte använda avtalsvillkor som är oskäliga för konsumenten.

Många branscher använder standardvillkor i avtal. Dessa utarbetas oftast av branschorganisationerna för sina medlemsföretag.

Rätten att säga upp ett avtal beror på om det är fråga om ett tidsbundet avtal eller ett avtal som gäller tills vidare.

Om ett företag har rätt att göra ändringar i ett avtal ska företaget informera dig om ändringarna på förhand.