Fi-Nergy Voima Oy konkurssissa – toimi näin, jos sinulla on yritykseltä saatavia

Fi-Nergy Voima Oy on asetettu konkurssiin 21.7.2022 annetulla Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä. Fi-Nergy keräsi laskutuksessaan ennakkomaksuja, jolloin sähkösopimusten päätyttyä yhtiön olisi pitänyt toimittaa asiakkaalle loppulasku ja palauttaa ylimääräiset maksut. Monilla kuluttajilla on Fi-Nergyltä useiden satojen eurojen saatavia. Konkurssitilanteissa ainoa mahdollinen tapa saada puuttuvat suoritukset on valvoa saatavia konkurssimenettelyssä. Kuluttajan tulee seurata konkurssipesän tiedotusta, jos haluaa valvoa saatavansa myöhemmin.

Kun yritys on asetettu konkurssiin, sillä ei enää ole oikeutta määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Konkurssipesän omaisuutta hoitaa tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja. Fi-Nergy Voima Oy:n konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty Borenius Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Robert Peldán.

Kuluttajien tulee lähettää tiedot saatavistaan pesänhoitajalle mahdollisimman pian, sillä pesänhoitajan on saatava selvitys valmiiksi 21.9.2022 mennessä. Tiedot lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen finergy@borenius.com tai kirjeitse Borenius Asianajotoimisto Oy:n osoitteeseen Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Jos kuluttaja ei tarkalleen tiedä saatavansa määrää, voi hän esittää tästä pesänhoitajalle arvionsa.

Konkurssimenettelyn kestosta tai siitä, onko konkurssissa varoja jaettavaksi kuluttajille mahdollisina jako-osuuksina ei voida vielä tässä vaiheessa antaa arviota. Pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistumisen jälkeen pesänhoitaja arvioi, jatkuuko konkurssimenettely vai tuleeko konkurssimenettely määrätä raukeamaan varojen puutteen takia.

Kuluttajan tulee ilmoittaa saatavat konkurssipesän hoitajalle mahdollisimman pian sekä seurata konkurssipesän tiedotusta, jos haluaa valvoa saatavansa myöhemmin.

Sähkön ennakkolaskutus on kuluttajalle riski

Fi-Nergyn sähkön ennakkolaskutukseen on liittynyt runsaasti kuluttajaongelmia, jotka ovat näkyneet suurina valitusmäärinä myös KKV:n kuluttajaneuvonnassa.

Laskutukselle on ollut tunnusomaista se, että yhtiö on laskuttanut kuluttajilta ylisuuriin arvioihin perustuvia ennakkomaksuja. Etupainotteinen maksujärjestelmä on johtanut käytännössä siihen, että kuluttajat ovat maksaneet sähköyhtiölle ylisuuria ennakkomaksuja, jotka yhtiön olisi tullut sopimussuhteen päättyessä kuluttajille palauttaa. Yhtiö on kuitenkin säännönmukaisesti jättänyt ylisuuret ennakkomaksut palauttamatta.

Kuluttaja-asiamies on viime vuonna tehnyt työ- ja elinkeinoministeriölle aloitteen sähkön ennakkolaskutuksen kieltämiseksi. Ministeriössä on valmisteilla esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta.