Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Kerro avoimesti kaupallisesta yhteistyöstä, kun markkinoit some-vaikuttajan kanssa

Yritys on aina vastuussa markkinoinnistaan riippumatta siitä, minkä tahon se valitsee toteuttamaan markkinointia. Sekä yrityksen että somevaikuttajan on vaikuttajamarkkinoinnissa varmistettava, että kaupallisesta yhteistyöstä ei muodostu piilomainontaa.

Vaikuttajamarkkinointia tekevä yritys on kuluttajansuojalain perusteella vastuussa kaupallisesta yhteistyöstä kertomisesta riippumatta siitä, onko kaupallinen yhteistyö toteutettu ammattimaisen vaikuttajan tai harrastajavaikuttajan kanssa.

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Sääntö on sama riippumatta siitä, missä mediassa tai millä tavoin markkinointi on toteutettu.

Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Markkinoinnin on erotuttava muusta sisällöstä niin, että kuluttaja tietää, milloin on kyse kaupallisesta vaikuttamisesta. Vaikuttajamarkkinoinnin pääsääntö on, että kaupallinen tarkoitus on kerrottava selkeästi heti julkaisun alussa.

Käytännössä yritys täyttää mainonnan tunnistettavuuteen liittyvät velvollisuutensa, kun se ohjeistaa ja edellyttää vaikuttajaa toimimaan niin, ettei piilomainontaa harjoiteta.

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien (esim. bloggaajat ja tubettajat) välistä kaupallista yhteistyötä. Vaikuttajan yritykseltä saama vastike markkinoinnista voi olla rahaa tai rahanarvoinen etu, kuten vaate, lahjakortti tai matka. Vaikka vaikuttajan saama vastike ei olisikaan rahaa, kyse on silti markkinoinnista.

Lisätietoa kuluttajasuhteiden hoitamiseen

Ota asiat haltuun syvällisemmin kuluttaja-asiamiehen linjauksesta. Linjausta noudattamalla yritykset ja vaikuttajat voivat varmistua siitä, että he noudattavat kuluttajansuojalakia.

Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Kaikki vinkkimme hyvään kuluttajasuhteeseen