Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Tarjoathan sopimusta koskevaan puhelinasiointiin perushintaisen numeron

Kuluttajakauppaa tekevien yrityksen kannattaa kertoa kuluttajille selkeästi, minkälaiseen asiointiin mikäkin puhelinnumero on tarkoitettu. Puhelinasioinnin hinnoittelulla ja kertomalla hinnat selkeästi voi välttyä asiakkaiden aiheellisilta korvausvaatimuksilta.

Kuluttajansuojalain mukaan asiakaspalvelua puhelimitse kuluttajille tarjoavat yritykset eivät voi käyttää kalliita yritys- tai palvelunumeroita, kun kyse on jo olemassa olevan asiakassuhteen hoidosta. Tällä hetkellä perushinta, jota ei saa ylittää, on 0,084 € / min.

  • Jos yrityksesi tarjoaa kuluttajille puhelinasiointia, kuluttajan on voitava hoitaa tehtyyn sopimukseen liittyviä asioita (esim. sopimuksen peruuttaminen, irtisanominen, purkaminen tai reklamointi, laskutus) ilman, että soittamisesta aiheutuu hänelle lisäkuluja.
  • Jos yrityksesi käyttää tehtyihin kauppoihin tai sopimuksiin liittyvässä puhelinpalvelussaan perushintaista numeroa kalliimpaa puhelinnumeroa, kuluttajalle on korvattava perushinnan ylittävät puhelinkulut jälkikäteen, jos kuluttaja sitä vaatii.

Perushintaista asiakaspalvelunumeroa ei tarvitse olla tarjolla yhteydenottoihin, jotka koskevat jotain muuta kuin jo olemassa olevaa sopimusta, kuten uutta sopimusta tai myymälän aukioloaikoja.

Perushintaisen asiakaspalvelunumeron vaatimus ei koske myöskään rahoituspalvelua tai -välinettä koskevaa sopimusta, kuten esimerkiksi luotto- ja vakuutussopimuksia.

Perushintaisen asiakaspalvelunumeron hinta

Perushintaiseen asiakaspalvelunumeroon soittamisen hinta ei saa ylittää kuluttajan liittymäsopimuksen mukaista hintaa tai Liikenne- ja viestintäviraston vuosittain määrittelemää laskennallista perushintaa, joka on tällä hetkellä 0,084 € / min. Säännös perustuu kuluttajan oikeuksia koskevaan direktiiviin.

Soittamisen hinta pitää kertoa aina, kun numero mainitaan esimerkiksi mainoksissa, luettelossa, sopimusehdoissa ja verkkosivuilla.

Lisätietoa kuluttajasuhteiden hoitamiseen

Neuvontaa yrityksille

Neuvontaa yrityksille kuluttajaoikeudellisissa asioissa

Kaikki vinkkimme hyvään kuluttajasuhteeseen

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Selvitä uudella apurilla kuluttajan oikeus kaupan perumiseen  23.1.2020