Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Virheen hyvittämiseen on monta keinoa – kaupan purku vasta viimeinen vaihtoehto

Kun tavarassa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, kaupan purkaminen on vasta viimeisin keino hyvittää epäonnistunut kauppa. Varsin yleinen väärinkäsitys kuluttajillakin on, että kaupan saa purkaa automaattisesti, vaikka tuotteessa olisi vain pieni vika. 

Yritys voi ennen kaupan purkamista selvittää, onko virhe oikaistavissa korjauksella, vaihdolla tai tavaran hintaa alentamalla. Toki myyjä ja kuluttaja voivat sopia keskenään tilanteeseen parhaiten sopivan hyvitystavan, jos pääsevät siitä yhteisymmärrykseen.

Yrityksellä on oikeus omalla kustannuksellaan korjata virhe tai vaihtaa tuote virheettömään, jos yritys tarjoutuu kuluttajan reklamoitua tekemään oikaisun viipymättä ja oikaisu tapahtuu kohtuullisessa ajassa, alentamatta tavaran arvoa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

  • Yritys saa yleensä valita, oikaistaanko virhe korjaamalla vai vaihtamalla tavara. Korjaus on yleensä tarkoituksenmukaisin tapa oikaista virhe.
  • Yrityksellä on oikeus kieltäytyä virheen oikaisusta korjaamalla tai vaihtamalla tavara, jos tämä ei ole mahdollista tai siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

Jos korjaaminen tai tavaran vaihtaminen ei onnistu, virhe voidaan hyvittää virhettä vastaavalla hinnanalennuksella. Hinnanalennus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kyseessä on luonteeltaan vähäinen virhe ja sen merkitys voi olla ostajalle kokonaisuuden kannalta vähäinen, esimerkiksi pintavika.

Kuluttaja voi vaatia kaupan purkua silloin, jos myyjän vastuulle kuuluva virhe ei ole vähäinen ja virhettä ei voi hyvittää muilla keinoilla. Virhe on vähäinen esimerkiksi silloin, kun tavara on helposti ja nopeasti korjattavissa tai tavarassa on jokin pintavika, jonka merkitys on asiakkaalle kaupan kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen.

Kun kauppa puretaan, myyjän on palautettava rahat, kun asiakas palauttaa tavaran myyjälle. Jos virhe ilmenee pitkän ajan kuluttua kaupanteosta, ostajan on korvattava myyjälle tavarasta saamansa käyttöhyöty.

Lisäksi kuluttajalla on oikeus saada korvaus virheen aiheuttamasta vahingosta eli kuluista ja muusta taloudellisesta menetyksestä.  Mielipaha ja harmi eivät ole korvattavaa vahinkoa.

Lisätietoa kuluttajasuhteiden hoitamiseen

Tee testi!

Testaa, tunnetko takuun ja virhevastuun perussäännöt

Ota asiat haltuun syvällisemmin kuluttaja-asiamiehen linjauksesta

Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa

Neuvontaa yrityksille

Neuvontaa yrityksille kuluttajaoikeudellisissa asioissa

Kaikki vinkkimme hyvään kuluttajasuhteeseen