Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Verkkokaupan kerrottava tavaroiden peruuttamisoikeudesta ja palautuskustannuksista selkeästi

Verkkokauppa voi välttää peruuttamisoikeutta koskevat epäselvyydet kertomalla peruuttamista koskevat ehdot selkeästi. Puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa esimerkiksi siihen, että kuluttajan normaali 14 päivän peruuttamisoikeus voi pidentyä 12 kuukauteen tai yritys voi tahtomattaan joutua maksamaan palautuskustannukset. 

Jos kuluttajalla on lain mukaan verkko-ostoksensa peruuttamisoikeus, verkkokauppojen on annettava ennen sopimuksen tekemistä muun muassa seuraavat tiedot:

1) Tieto peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista määräajoista, ehdoista ja menettelyistä. Kuluttajalle on muun muassa kerrottava, miten ja minkä ajan kuluessa peruutuksesta on ilmoitettava.

  • Jos kuluttajalle ei ole annettu tietoja peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä.
  • Jos yritys korjaa puutteellisina antamat ehtonsa, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin kuluttaja sai kyseiset tiedot.

2) Tieto, onko kuluttajan maksettava palauttamiskustannukset, jos hän peruuttaa sopimuksen. Jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse, kuluttajalle on annettava myös tieto palauttamiskustannusten määrästä.

Kuluttajan ei tarvitse maksaa palautuskustannuksia, jos yritys ei ole ennen tilauksen tekemistä antanut tietoa:

  • kuluttajan velvollisuudesta maksaa tavaran palauttamiskustannukset.
  • palautuskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse. Riittävää on, että yritys kertoo yhden rahdinkuljettajan ja yhden hinnan tavaroiden palauttamiselle.

Yrityksen on tarvittaessa näytettävä antaneensa tiedot

Peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt on annettava tai asetettava kuluttajien saataville ennen sopimuksen tekemistä selkeästi ja ymmärrettävästi.

Yrityksen on epäselvissä tilanteissa osoitettava, että vaaditut tiedot on annettu tai asetettu kuluttajan saataville, jotta esimerkiksi peruuttamisaika ei pitene 12 kuukauteen.

Tiedot on annettava niin, että kuluttaja ei voi tehdä tilausta ennen kuin hän on avannut ennakkotiedot sisältävät sopimusehdot tai tietoisesti ohittanut ne.

Riittävää on myös se, että peruuttamisoikeutta koskevat tiedot ovat ennen tilauksen tekemistä kuluttajan saatavilla tai ne annetaan oikeusministeriön asetuksessa säädetyn mallin mukaisessa peruuttamisohjeessa.

Myös peruuttamisoikeuden puuttumisesta kerrottava

Yritykset voivat verkkokaupassa rajata peruuttamisoikeutta, jos sille on lakiin perustuva syy, esimerkiksi kyseessä on selvästi kuluttajan henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi valmistettu tai muunneltu mittatilaustuote.

Jos peruuttamisoikeutta ei ole, kuluttajalle on ennen tilauksen tekemistä annettava tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää.

Lisätietoa kuluttajasuhteiden hoitamiseen

Tee testi! 

Testaa, tunnetko verkko-ostosten peruuttamisoikeuden perussäännöt

Perusasiat haltuun Kilpailu- ja kuluttajaviraton verkkosivulta

Verkkokauppa

Ota asiat haltuun syvällisemmin kuluttaja-asiamiehen linjauksista ratkaisuista

Kuluttaja-asiamiehen linjaukset: Verkkokauppa ja muu etämyynti

Neuvontaa yrityksille kuluttajaoikeudellisissa asioissa

Kaikki vinkkimme hyvään kuluttajasuhteeseen