Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Myös yritykset voivat kysyä kuluttajariitoihin neuvoja KKV:n kuluttajaoikeusneuvojilta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvonta ei neuvo pelkästään kuluttajia. Myös kuluttajien kanssa kauppaa tekevät yritykset voivat kysyä kuluttajaneuvonnasta neuvoa kuluttajariitojen ratkaisemiseksi. Kuluttajaneuvonta kertoo kuluttajakaupan pelisäännöistä tilanteissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys.

Kuluttajaoikeusneuvojilta yritykset saavat muun muassa ohjeistusta tavaran ja palvelun virheen hyvitysvaihtoehdoista sekä neuvoja markkinointia ja sopimusehtoja koskevien lakien soveltamiseen.

Yritykset voivat kysyä neuvoa muun muassa tilanteisiin, joissa

  • kuluttajan vaatimus tuntuu kohtuuttomalta ja kuluttajansuojalain periaatteiden vastaiselta.
  • yrityksen ja kuluttajan riita koskee uudentyyppistä asiaa, johon kuluttajansuojan periaatteista ei löydy selkeää tulkintaa.
  • yritys on epätietoinen siitä, ovatko sen sopimusehdot tai markkinointi kuluttajansuojalain mukaisia.

Kuluttajaneuvonnassa riitatilanteita sovitellaan vain kuluttajan aloitteesta, joten kuluttajaoikeusneuvojat eivät voi yrityksen pyynnöstä ottaa yhteyttä kuluttajaan.

Kuluttajaneuvonta ei käsittele

  • elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja. Näihin voi tiedustella toimintaohjeita edunvalvontajärjestöiltä.
  • yksityishenkilöiden välisen kaupankäynnin riitoja. Poikkeuksia ovat asuntokauppa- ja vuokrariidat.
  • taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja.
  • arvopaperi- ja osakekauppoja.
  • valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita.

Lisätietoa kuluttajasuhteiden hoitamiseen

Perusasiat haltuun Kilpailu- ja kuluttajaviraton verkkosivulta

Ota asiat haltuun syvällisemmin kuluttaja-asiamiehen linjauksista  ja ratkaisuista

Kaik­ki vink­kim­me hy­vään ku­lut­ta­ja­suh­tee­seen

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Selvitä uudella apurilla kuluttajan oikeus kaupan perumiseen 23.1.2020

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Verkkokaupan kerrottava tavaroiden peruuttamisoikeudesta ja palautuskustannuksista selkeästi 9.1.2020

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Kerro avoimesti kaupallisesta yhteistyöstä, kun markkinoit some-vaikuttajan kanssa 13.11.2019

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Tarjoathan sopimusta koskevaan puhelinasiointiin perushintaisen numeron 28.10.2019

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Virheen hyvittämiseen on monta keinoa – kaupan purku vasta viimeinen vaihtoehto 7.10.2019

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Reklamaatiot kannattaa selvittää ilman kuluttajan ja vastuun pallottelua 2.10.2019

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Käytä takuuapuria reklamaatioiden selvittämisessä 12.9.2019

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Myös yritykset voivat kysyä kuluttajariitoihin neuvoja KKV:n kuluttajaoikeusneuvojilta 4.9.2019