Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Käytä takuuapuria reklamaatioiden selvittämisessä

Milloin myyjä on vastuussa tavaran virheestä ja miten virheen voi hyvittää? Ja miten reklamaation voi hoitaa asianmukaisesti osapuolia tyydyttävällä tavalla?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kehittämällä ja myyjille tarkoitetulla takuuapurilla voi selvittää, onko myyjä vastuussa tavaran virheestä ja miten virheen voi hyvittää.

Apuri on laadittu nimenomaan avuksi käytännön tilanteisiin. Takuuapuri opastaa myyjää esimerkiksi oikean hyvityksen arvioimisessa, kun kuluttaja saapuu ilmoittamaan ostamansa laitteen viasta.

Verkkotyökalu auttaa huomioimaan erityisesti tilanteet, joissa takuu ei ole voimassa tai takuuaika on päättynyt ja kuluttaja vetoaa lakisääteiseen virhevastuuseen — esimerkiksi laitteen kestoikä on jäänyt odotettua lyhyemmäksi tai laitteessa on ilmennyt valmistusvirhe.

Apurilla myyjä saa nopeasti selkeän kuvan yrityksen velvollisuuksista. Apurista saa tukea myös, jos kuluttajan vaatimus tuntuu mahdottomalta.

Takuuapuri soveltuu hyvin myös myyjien koulutukseen niin yrityksissä kuin oppilaitoksissakin.

Lisätietoa kuluttajasuhteiden hoitamiseen

  • Takuuapuri. Käytä takuuapuria, kun on epäselvää, onko myyjä vastuussa tavaran virheestä ja miten virheen voi hyvittää. Ja muista antaa palautetta, jotta voimme kehittää palvelua.

Perusasiat haluun Kilpailu- ja kuluttajaviraton verkkosivulta

Ota asiat haltuun syvällisemmin kuluttaja-asiamiehen linjauksesta:

Neuvontaa yrityksille

Kaik­ki vink­kim­me hy­vään ku­lut­ta­ja­suh­tee­seen

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Selvitä uudella apurilla kuluttajan oikeus kaupan perumiseen  23.1.2020

 Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Verkkokaupan kerrottava tavaroiden peruuttamisoikeudesta ja palautuskustannuksista selkeästi 9.1.2020

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Kerro avoimesti kaupallisesta yhteistyöstä, kun markkinoit some-vaikuttajan kanssa 13.11.2019

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Tarjoathan sopimusta koskevaan puhelinasiointiin perushintaisen numeron 28.10.2019

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Virheen hyvittämiseen on monta keinoa – kaupan purku vasta viimeinen vaihtoehto 7.10.2019

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Reklamaatiot kannattaa selvittää ilman kuluttajan ja vastuun pallottelua 2.10.2019

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Käytä takuuapuria reklamaatioiden selvittämisessä 12.9.2019

Yrityksille vinkkejä hyvään kuluttajasuhteeseen: Myös yritykset voivat kysyä kuluttajariitoihin neuvoja KKV:n kuluttajaoikeusneuvojilta 4.9.2019