Julkiset hankinnat ja harmaa talous

Julkisiin hankintoihin voi liittyä harmaan talouden ilmiöitä kuten korruptiota ja kartelleja. Valvonnan lisäksi on panostettava väärinkäytösten ehkäisyyn.

Julkisten hankintojen merkitys osana harmaan talouden torjuntaa

Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain yli 40 miljardilla eurolla. Tätä taustaa vasten on ilmeistä, että julkiset hankinnat muodostavat otollisen kasvualustan harmaalle taloudelle.

Hankintojen avoimella hankintalain mukaisella kilpailuttamisella turvataan yritysten tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Yritysten tasavertainen ja syrjimätön mahdollisuus tarjota estää myös korruptiota ja harmaata taloutta.