Millaisiin hankintoihin KKV on puuttunut?

KKV on puuttunut hankintojen valvonnassa tapauksiin, joissa on esimerkiksi ollut kyse sopimusmuutoksista, ennakoidun arvon virheellisestä laskemisesta sekä suorahankintaperusteiden ja sidosyksikkösäännösten virheellisestä soveltamisesta.

KKV on valvonnassaan puuttunut useisiin hankintalainvastaisuuksiin hallinnollisella ohjauksella sekä tekemällä seuraamusesityksiä markkinaoikeudelle.

Sidosyksikkösäännösten virheellinen soveltaminen

Sidosyksikössä ei saa olla yksityistä pääomaa

Olennainen sopimusmuutos

Aikataulujen ja ajomäärien muutokset

Sopimuskauden jatkamisehto

Suorahankintaperusteiden virheellinen soveltaminen

Äärimmäinen kiire

Vain yksi toimittaja teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä

Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen

Optiot huomioitava hankinnan ennakoidussa arvossa