Vakuus vuokrasuhteessa

Vuokranantaja voi pidättää vakuuden takaisin maksamista, jos asuntoa on vahingoitettu, asunnon loppusiivous on ollut puutteellinen tai vuokria on jäänyt rästiin. Normaalin asumisen aiheuttaman kulumisen vuoksi vakuutta ei saa olla maksamatta takaisin.

Vakuuden tarkoituksena on turvata vuokranantajalle asunnon vuokrauksesta aiheutuvia riskejä.

Vakuus annetaan normaalisti rahana. Vakuussumma maksetaan joko vuokranantajan määrittelemälle tilille tai erilliselle vuokravakuustilille. Vakuus voi olla myös esimerkiksi henkilötakaus tai ulkopuolisen tahon tarjoama kuukausimaksullinen palvelu.

Vakuus tulee yleensä antaa ennen avainten luovuttamista ja se palautetaan vasta vuokrasuhteen päätyttyä.

Vakuuden palauttaminen

Vakuus ei ole vuokranantajan omaisuutta. Vuokranantajan tulee säilyttää vakuutta huolellisesti eikä vuokranantaja voi käyttää sitä omiin menoihinsa.

Jos muuta ei ole sovittu, vakuus pitää palauttaa viipymättä vuokrasuhteen päätyttyä, jos perusteita vakuuden pidättämiselle ei ole. Varmuuden vuoksi vakuutta ei voi pidättää. Palautuksen viivästyessä vuokranantajan tulee maksaa palautettavalle vakuuden osalle viivästyskorkoa vuokrasuhteen päättymistä seuraavasta päivästä lukien.

Vakuuteen vedoten et voi jättää viimeisiä vuokria maksamatta, vaan vuokra tulee maksaa normaalisti vuokrasuhteen loppuun asti.

Vakuuden käyttäminen

Vuokrasopimuksessa tulee sopia, mihin vakuutta voi käyttää. Vakuus sovitaan yleensä niin sanottuna sopimusvakuutena, jolloin sillä voidaan kattaa vuokrarästien lisäksi huoneistolle aiheutuneet vahingot ja esimerkiksi loppusiivouksen puutteet. Vuokranantajan on osoitettava perusteet vakuuden takaisin maksamisen pidättämiselle.

Asuntoon tulee normaalin asumisen ja ajan seurauksena jälkiä ja kulumaa, joista et ole vastuussa. Vuokranantaja ei voi edellyttää, että asunto olisi vuokrasuhteen alussa ja lopussa täsmälleen samassa kunnossa. Asunnon normaalia kunnostustarvetta ei voi maksattaa vuokralaisilla.

Mikäli loppusiivous on tehty huolimattomasti tai annettujen ohjeiden vastaisesti, voi vuokranantaja pidättää vakuudesta osan siivouskulujensa kattamiseksi.

Vuokranantajan tulee näyttää väitteensä huoneiston poikkeuksellisesta kulumisesta tai siivouspuutteista toteen. Pelkästään vuokranantajan oman ilmoituksen varaan jäävät havainnot eivät riitatilanteessa yleensä riitä näytöksi tästä.

Lue lisää vuokralaisen velvollisuuksista ja korvausvastuusta

Rekla­maa­tion te­ke­mi­nen ja rii­dan­rat­kai­su 

 • Ongelmatilanteet tulee ensin pyrkiä selvittämään vuokranantajan kanssa. Jos sinulla on vuokra-asuntoa koskeva vaatimus, reklamaatio vuokranantajalle kannattaa tehdä kirjallisesti.

  Reklamaatioapurilla voit tehdä valituksen vuokranantajalle esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • vuokravakuuden palauttaminen
  • asunnon puutteellinen kunto
  • korvausvaatimuksen kiistäminen
  • vuokrankorotuksen alentaminen
  • sopimuksen irtisanominen / purkaminen

  Reklamaation tekeminen ja reklamaatioapuri

 • Voit ohjeiden saamiseksi ja asian selvittämiseksi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

  Kuluttajaneuvonta

  Huomioi, että jos vuokranantaja on yksityishenkilö, kuluttajaneuvonta ei voi ongelmaa tarkemmin selvitellä tai sovitella, vaan toiminta rajoittuu yleisen tason neuvontaan.

  Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä useimpia yksityishenkilöidenkin välisiä huoneenvuokrariitoja.