Vuokralaisen velvollisuudet ja korvausvastuu

Vuokralainen korvaa tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamat vahingot. Vuokranantaja voi olla maksamatta takaisin vuokravakuutta vahinkojen määrän osalta. Vuokralainen ei vastaa asunnon tavanomaisesta kulumisesta.

Maksa vuokra sovitusti

Vuokra on maksettava sovitun suuruisena noudattaen vuokrasopimuksessa määriteltyä vuokranmaksupäivää.

Jos et maksa vuokria ajallaan, maksettavaksesi voi tulla perintäkuluja ja viivästyskorkoja. Jo muutaman kuukauden vuokrarästit tai vuokrien jatkuva epäsäännöllinen maksaminen voivat myös oikeuttaa vuokranantajan purkamaan sopimuksen ilman erillistä varoitusta.

Jos et jonkin yllättävän syyn takia joskus pysty maksamaan vuokraa ajallaan, ota tällöin välittömästi yhteys vuokranantajaan.

Ilmoita vuokranantajalle vahingoista

Sinun on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä.

Hätätilanteissa toimi vuokranantajan ja taloyhtiön antamien ohjeiden mukaan. Normaalisti äkillisissä tilanteissa tulee olla heti huoltoyhtiöön yhteydessä.

Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa siihen, että joudut vastaamaan laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Hoida asuntoa huolellisesti

Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. Olet velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka tahallisesti taikka laiminlyönnilläsi tai muulla huolimattomuudellasi aiheutat huoneistolle. Vastaat myös huoneistossa luvallasi oleskelevien henkilöiden toiminnasta.

Normaalin ylläpitosiivouksen lisäksi vastuullasi on huolehtia esimerkiksi lamppujen vaihdosta sekä lattiakaivojen ja liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistuksesta. Sinun kannattaa pyytää vuokranantajalta ohjeet, mitkä kaikki huoltotyöt kuuluvat vastuullesi.

Huomioi, ettet lähtökohtaisesti saa tehdä asunnossa korjaus- tai muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa.

Et vastaa asunnon tavanomaisesta kulumisesta

Korvausvastuutasi arvioitaessa otetaan huomioon se, olisitko huolellisesti toimien voinut välttää vaurion syntymisen. Et kuitenkaan ole vastuussa asunnon tavanomaisesta kulumisesta. Vaikka vaurio johtuisi huolimattomuudestasi, olet vastuussa korjauskustannuksista vain tavanomaisen kulumisen ylittävältä osalta.

Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan asunnon normaalia, ajan myötä tapahtuvaa kulumista ja normaalista elämisestä aiheutuneita jälkiä. Esimerkiksi peilien, taulujen ja lamppujen kiinnittämisestä seiniin tai kattoon aiheutuneet jäljet katsotaan yleensä tavanomaiseksi kulumiseksi. Pieniä jälkiä, kolhuja ja pintanaarmuja sinun ei tarvitse korvata. Sen sijaan isot kolhut tai jäljet, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi tavaroiden putoamisesta lattialle, eivät yleensä enää ole tavanomaista kulumista.

Tavanomaisen kulumisen arvioinnissa voidaan huomioida mm.

 • asunnon kunto vuokrasuhteen alkaessa
 • onko vaurio syntynyt äkillisesti vai hitaasti pitkän ajan kuluessa
 • asunnon ikä ja aikaisemmat remontit
 • asumisen kesto
 • asukkaiden lukumäärä.

Vähitellen pitkän ajan kuluessa syntyneitä vaurioita voidaan usein pitää tavanomaisesta kulumisesta johtuvina. Pitkän asumisen jälkeen jälkiä on hyväksyttävä enemmän kuin lyhyessä vuokrasuhteessa. Lapsiperheen asumisesta syntyy yleensä enemmän kulumisen jälkiä kuin yhden hengen taloudesta.

Lue lisää asunnon tavanomaisesta kulumisesta ja asunnon siivoamisesta Suomen kiinteistönvälittäjien verkkosivuilta.

Tee loppusiivous kunnolla

Velvollisuutesi on jättää huoneisto siistiin kuntoon vuokrasuhteen päättyessä. Jos vuokranantaja on antanut ohjeita siivouksesta, tulee asunto siivota annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos vuokranantajalla on huomautettavaa loppusiivouksen tasosta, voit pyrkiä neuvottelemaan siitä, että sinulle annetaan mahdollisuus uusia siivous ennen asunnon luovutusta seuraavalle vuokralaiselle. Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole lakiin perustuvaa velvollisuutta tähän suostua, joten loppusiivous kannattaa tehdä kerralla huolellisesti.

Säilytä avaimet huolellisesti

Kun vastaanotat asunnon huolehdi siitä, että vastaanottamiesi avainten määrä tulee dokumentoitua. Olet velvollinen säilyttämään asunnon avaimia huolellisesti koko vuokrasuhteen ajan. Vuokrasuhteen päättyessä sinun on luovutettava vuokranantajalle sama määrä avaimia, kuin mitä olet vuokrasuhteen alkaessa saanut.

Mikäli huolimattomuuttasi kadotat avaimen, voit joutua korvaamaan vuokranantajalle lukkojen uudelleensarjoittamisesta aiheutuvat kustannukset.

Katselmukset ehkäisevät riitoja

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asunnossa kannattaa pitää alkukatselmus, jossa yhdessä vuokranantajan kanssa tarkistatte asunnon ja kodinkoneiden kunnon sekä kirjaatte ylös havaitut viat ja puutteet. Asunnon voi myös valokuvata tai videoida.

Dokumentoitu alkukatselmus ehkäisee riitoja, koska sen avulla voidaan myöhemmin selvittää, missä kunnossa huoneisto on vuokrasuhteen alussa ollut ja onko jokin puute tai vaurio ollut asunnossa jo tuolloin.

Vuokrasuhteen päättyessä on syytä pitää yhteinen loppukatselmus, jossa asunnon kunto käydään läpi samalla tavalla kuin alkukatselmuksessa ja tarkistetaan mahdolliset siivouspuutteet.

Näyttötaakka vahingoista

Vaatiessaan sinulta korvauksia vuokranantajan tulee näyttää toteen, että huoneistossa on tavanomaisen kulumisen ylittäviä vaurioita tai siivouspuutteita. Vuokranantajan oman ilmoituksen varaan jäävät havainnot eivät yleensä ole riittäviä, vaan vahingoista tulee esittää luotettava selvitys, esimerkiksi valokuvin.

Vuokranantajan tulee osoittaa, että vahingot ylittävät tavanomaisen kulumisen tason ja että ne ovat syntyneet asumisaikanasi, esimerkiksi huoneiston alku- ja lopputarkastuspöytäkirjojen avulla. Jos vuokranantaja ei tällaista selvitystä esitä ja asunto on vanha, on riidanratkaisussa usein katsottu, että ainakin osa vaurioista on syntynyt edellisten vuokralaisten aikana.

Siivouspuutteiden osalta vuokranantajan esittämää siivoustilausasiakirjaa ja siivouslaskua on usein pidetty luotettavana ja riittävän seikkaperäisenä selvityksenä siivouksen tarpeesta.

Rekla­maa­tion te­ke­mi­nen ja rii­dan­rat­kai­su 

 • Ongelmatilanteet tulee ensin pyrkiä selvittämään vuokranantajan kanssa. Jos sinulla on vuokra-asuntoa koskeva vaatimus, reklamaatio vuokranantajalle kannattaa tehdä kirjallisesti.

  Reklamaatioapurilla voit tehdä valituksen vuokranantajalle esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • vuokravakuuden palauttaminen
  • asunnon puutteellinen kunto
  • korvausvaatimuksen kiistäminen
  • vuokrankorotuksen alentaminen
  • sopimuksen irtisanominen / purkaminen

  Reklamaation tekeminen ja reklamaatioapuri

 • Voit ohjeiden saamiseksi ja asian selvittämiseksi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

  Kuluttajaneuvonta

  Huomioi, että jos vuokranantaja on yksityishenkilö, kuluttajaneuvonta ei voi ongelmaa tarkemmin selvitellä tai sovitella, vaan toiminta rajoittuu yleisen tason neuvontaan.

  Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä useimpia yksityishenkilöidenkin välisiä huoneenvuokrariitoja.