Hyresgaranti

Hyresvärden kan låta bli att återbetala garantin om bostaden har skadats, om slutstädningen av bostaden har varit bristfällig eller om det finns obetalda hyror. Hyresvärden får inte låta bli återbetala hyresgarantin på grund av normalt slitage på bostaden.

Syftet med garantin är att trygga de risker som uthyrningen av bostaden medför för hyresvärden.
Garantin ställs normalt i pengar. Garantibeloppet betalas antingen till ett konto som fastställts av hyresvärden eller till ett separat hyresgarantikonto. Garantin kan också vara till exempel personborgen eller en tjänst med månadsavgift som tillhandahålls av en utomstående aktör.

Garantin ska i allmänhet ställas innan nycklarna överlåts och den återbetalas först efter att hyresförhållandet upphört.

Återbetalning av hyresgaranti

Garantin är inte hyresvärdens egendom. Hyresvärden ska förvara garantin omsorgsfullt och kan inte använda den för egna utgifter.

Om inget annat har avtalats, ska garantin återbetalas utan dröjsmål efter att hyresförhållandet upphört, om det inte finns grunder för att hålla kvar garantin. Hyresvärden får inte hålla kvar garantin för säkerhets skull. Om återbetalningen fördröjs ska hyresvärden betala dröjsmålsränta på den del av garantin som ska återbetalas från och med dagen efter att hyresförhållandet upphört.

Med hänvisning till garantin kan du inte låta bli att betala de sista hyrorna, utan hyran ska betalas normalt fram till slutet av hyresförhållandet

Användning av garantin

I hyresavtalet bör man komma överens om vad garantin kan användas till. Garantin fastställs i allmänhet som en så kallad avtalsgaranti, varvid den utöver obetalda kan täcka de skador som lägenheten åsamkats och till exempel brister i slutstädningen. En hyresvärd som håller kvar garantin ska påvisa grunderna för detta.

Som en följd av normalt boende och över tid får bostaden spår och slitage som du inte ansvarar för. Hyresvärden kan inte förutsätta att bostaden är i exakt samma skick i början och slutet av hyresförhållandet. Hyresgästerna ska inte behöva stå för kostnaderna för normala reparationer.

Om slutstädningen har utförts slarvigt eller i strid med givna anvisningar kan hyresvärden hålla kvar en del av garantin för att täcka städkostnaderna.

Hyresvärden ska lägga fram bevis över sitt påstående om exceptionellt kraftigt slitage eller brister i städningen. Observationer som endast är beroende av hyresvärdens egen anmälan räcker i allmänhet inte som bevis på detta i en tvist.

Läs mer om hyresgästens skyldigheter och ersättningsansvar