Vuokra-asunnon puutteellinen kunto

Sinulla on oikeus vuokranalennukseen, jos asunnossa on asumista haittaavia puutteita tai asunto ei ole sovitussa kunnossa. Jos asunnossa ei voi puutteiden ja niiden korjausten vuoksi lainkaan asua, sinulla ei ole tältä ajalta velvollisuutta maksaa vuokraa.

Vuokranantaja on yleisesti vastuussa asunnon kunnosta ja kunnossapidosta, jos ette ole toisin sopineet. Voit edellyttää, että huoneisto vastaa kunnoltaan ja varustukseltaan normaalitasoa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei asunto saa kunnoltaan merkittävästi poiketa samalla alueella sijaitsevan saman ikäisen huoneistokannan kanssa ja että esimerkiksi kodinkoneet ovat käyttökunnossa. Asunnon tulee aina täyttää asumisterveydelle asetetut vaatimukset.

Velvollisuutesi on hoitaa asuntoa huolellisesti.

Tutustu vuokralaisen velvollisuuksiin 

Mitä asunnon puutteista voi vaatia?

Jos asunnossa on vika tai puute, joka kuuluu vuokranantajan korjattavaksi, sinulla on oikeus saada vuokraa alennetuksi siltä ajalta, kun asunto ei ole ollut sovitussa tai lain edellyttämässä kunnossa.

Sinulla on oikeus saada kokonaan vapautus vuokran maksamisesta, jos asuntoa ei ole voitu lainkaan käyttää. Joissain tilanteissa vuokrasopimuksen purkaminenkin voi tulla kyseeseen.

Tee havaitsemistasi ongelmista viipymättä ilmoitus vuokranantajalle. Oikeus vuokrahyvitykseen syntyy ajankohdasta, jolloin ilmoitit puutteesta vuokranantajalle tai vuokranantaja muutoin sai asian tietoonsa.

Oikeus vuokranalennukseen

Sinulla on oikeus vuokranalennukseen tai vapautukseen vuokranmaksusta riippumatta siitä, onko vuokranantaja aiheuttanut asumista haittaavia puutteita. Sinulla ei kuitenkaan ole tätä oikeutta, jos puute tai vahinko on aiheutunut vastuullesi kuuluvasta syystä, esimerkiksi jos itse asentamasi astianpesukoneen liitosputken vuotamisesta aiheutuu vesivahinko.

Oikeus vuokranalennukseen syntyy tyypillisesti taloyhtiössä tehtävien remonttien takia, jotka vaikuttavat asunnossa asumiseen. Vuokranalennuksen määrä on tapauskohtaisesti arvioitava ja sen suuruus riippuu siitä, kuinka merkittävää asumishaittaa puutteesta aiheutuu.

Asunnossa terveyshaitta

Asunnon sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa oleskeleville terveyshaittaa.

Jos epäilet asunnossa olevan sisäilmaongelmia tai asunnosta muuten aiheutuvan terveyshaittaa, ole yhteydessä vuokranantajaan ja taloyhtiön edustajiin. Mikäli ongelmia ei asianmukaisesti selvitetä ja korjata, voit olla yhteydessä kunnalliseen terveystarkastajaan. Terveysvaara voi oikeuttaa sopimuksen purkamiseen, mutta sinun on luotettavasti osoitettava esimerkiksi mittaustuloksilla, että purkuperuste on olemassa.

Vuokranantaja on velvollinen korvaamaan sinulle aiheutuvat vahingot, jos puutteellinen kunto on seurausta vuokranantajan toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.  Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hankkia sinulle sijaisasuntoa puutteiden korjausten ajaksi.

Vuokraa ei pidä puutteiden vuoksi jättää maksamatta omin päin, vaan hyvityksestä ja sen suuruudesta tulee aina yrittää sopia vuokranantajan kanssa. Vuokranalennuksen suuruus voidaan usein arvioida vasta korjaustöiden valmistuttua, jolloin haitan kesto ja merkittävyys on tiedossa.

Reklamaation tekeminen ja riidanratkaisu 

 • Ongelmatilanteet tulee ensin pyrkiä selvittämään vuokranantajan kanssa. Jos sinulla on vuokra-asuntoa koskeva vaatimus, reklamaatio vuokranantajalle kannattaa tehdä kirjallisesti.

  Reklamaatioapurilla voit tehdä valituksen vuokranantajalle esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • vuokravakuuden palauttaminen
  • asunnon puutteellinen kunto
  • korvausvaatimuksen kiistäminen
  • vuokrankorotuksen alentaminen
  • sopimuksen irtisanominen / purkaminen

  Reklamaation tekeminen ja reklamaatioapuri

   

 • Voit ohjeiden saamiseksi ja asian selvittämiseksi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

  Kuluttajaneuvonta

  Huomioi, että jos vuokranantaja on yksityishenkilö, kuluttajaneuvonta ei voi ongelmaa tarkemmin selvitellä tai sovitella, vaan toiminta rajoittuu yleisen tason neuvontaan.

  Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä useimpia yksityishenkilöidenkin välisiä huoneenvuokrariitoja.