Matkatavarat

Sinulla on oikeus lentoyhtiön maksamaan korvaukseen, jos matkatavarasi viivästyvät, katoavat tai vahingoittuvat. Ilmoita välittömästi matkatavaran viivästymisestä, katoamisesta tai vahingoittumisesta PIR-lomakkeella jo lentokentän saapumisaulassa.

Lentomatkustajalla on oikeus lentoyhtiön maksamaan korvaukseen, jos matkatavarat viivästyvät, katoavat tai vahingoittuvat.

Ilmoita matkatavaran viivästyksestä, katoamisesta tai vahingoittumisesta lentokentällä välittömästi lennolta saavuttuasi. Määräaikojen noudattaminen on tärkeää, jotta et menetä oikeuksiasi korvauksiin. Korvauksille on määritetty yläraja.

Paljonko korvausta voi saada?

Korvaus viivästyneestä, kadonneesta tai vahingoittuneesta matkatavarasta on luonteeltaan vahingonkorvaus. Sitä voi saada vain aiheutuneesta ja toteennäytettävästä vahingosta. Jos mahdollista, itselle aiheutuvaa vahingon määrää on pyrittävä myös rajoittamaan. Korvauksen enimmäismäärä rajataan kansainvälisellä yleissopimuksella 1000 erityisnosto-oikeuteen eli noin 1 200 euroon matkustajaa kohti.

Voit sopia lentoyhtiön kanssa enimmäismäärää korkeammasta korvausvastuusta kirjattavasta matkatavarasta ennen matkaasi, mutta joudut maksamaan siitä lisämaksun. Vahingonkorvaus määrittyy tällöin ilmoittamasi arvon mukaan, ellei lentoyhtiö pysty osoittamaan arvon olleen todellisuudessa vähempi kuin asetettu arvo.

Todellista arvotavaraa, helposti särkyvää tavaraa tai rahaa ei kannata laittaa ruumaan menevään matkalaukkuun, eikä näistä yleensä saa korvausta. Monien lentoyhtiöiden kuljetusehdoissa on kielletty tämäntyyppisten esineiden sisällyttäminen kirjattaviin matkatavaroihin.

Jos kadonneiden tavaroiden arvo ylittää korvauksen enimmäismäärän, voit hakea lisäkorvausta vakuutusyhtiöltäsi.

Vii­väs­ty­nyt mat­ka­ta­va­ra

Matkatavarat ovat viivästyneet, jos ne eivät saavu samalla lennolla kanssasi. Täytä PIR-ilmoitus välittömästi lennolta saavuttuasi ja tee sen lisäksi korvausvaatimus lentoyhtiölle viimeistään 21 päivän sisällä.

  1. Täytä välittömästi lentokentän saapumisaulassa PIR-lomake (Property Irregularity Report). Pyydä lomakkeesta itsellesi kopio.
  2. Tee vain välttämättömiä hankintoja ja ota talteen kuitit kaikista ostoksista, joita joudut tekemään matkatavaroidesi viipymisen vuoksi.
  3. Kun viivästynyt matkatavara on toimitettu, tee 21 vuorokauden kuluessa siitä kirjallinen korvausvaatimus taloudellisista menetyksistäsi. Liitä lentoyhtiölle osoitettuun vaatimukseen jäljennös PIR-lomakkeesta sekä kuitit aiheutuneista hankinnoista. Merkitse kuitteihin, mitä olet hankkinut. Säilytä itselläsi kopio kuiteista.

  Oikeus korvaukseen riippuu usein siitä, tapahtuuko viivästys meno- vai paluulennolla

  • Menolento: Voit vaatia lentoyhtiöltä korvausta välttämättömistä hankinnoista, kuten hygieniatuotteista ja vaatetuksesta, joilla selviät odotuksen ajan matkakohteessa. Matkustajalla on velvollisuus minimoida aiheutuneet kustannukset, joten käytännössä vaatevarastoa ei voi uusia.
  • Paluulento: Matkatavaroiden viivästymien kotiin palattaessa ei yleensä aiheuta samanlaista vahinkoa kuin viivästys menolennolla, minkä takia korvaukselle on harvoin perusteita.

  Lentoyhtiö ei ole vastuussa matkatavaran viivästymisestä, jos se pystyy näyttämään toteen ryhtyneensä vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita siltä voi kohtuudella edellyttää. Vahingonkorvausta ei yleensä saa esimerkiksi sääolosuhteiden, turvallisuusriskien tai lakon aiheuttamien viivästysten takia. Lentoyhtiön täytyy kuitenkin pystyä osoittamaan viivästyksen syy ja perustelemaan oma toimintansa tilanteessa.

Kadonnut matkatavara

Matkatavarat katsotaan kadonneeksi, jos niitä ei kuulu 21 vuorokauden kuluessa lennon saapumisesta.

  1. Täytä välittömästi lentokentän saapumisaulassa PIR-lomake, jos matkatavarat eivät saavu samalla lennolla (Property Irregularity Report). Pyydä lomakkeesta itsellesi kopio.
  2. Jos matkatavaroita ei kuulu 21 vuorokauden kuluessa lennon saapumisesta, tee kirjallinen korvausvaatimus lentoyhtiölle mahdollisimman pian. Liitä korvausvaatimukseen PIR-lomake, luettelo matkalaukun sisällöstä ja jokaisen tuotteen arvosta sekä hankinta-ajankohdasta.

  Varaudu siihen, että lentoyhtiö vaatii sinulta näyttöä kadonneiden tuotteiden arvosta. Jos kuitteja ei ole saatavilla, pyri luettelossasi ilmoittamaan tavaroiden ostoajankohta ja ostohinta. Ota huomioon, että et tule saamaan käytetyistä tavaroista hankintahinnan tai uuden tuotteen hinnan mukaista korvausta, vaan saamasi käyttöhyöty ja käytetyn tavaran arvonalennus huomioidaan korvauksessa.

Vahingoittunut matkatavara

Jos matkatavarasi on vahingoittunut, täytä PIR-ilmoitus välittömästi lennolta saavuttuasi ja tee vahinkoilmoitus lentoyhtiölle viimeistään viikon sisällä.

  1. Täytä välittömästi lentokentän saapumisaulassa PIR-lomake (Property Irregularity Report). Vaadi lomakkeesta itsellesi kopio.
  2. Tee vahinkoa koskeva kirjallinen ilmoitus lentoyhtiölle heti huomattuasi vahingon ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, koska muuten menetät oikeutesi saada korvausta. Kuvaile aiheutunut vahinko ja liitä vaatimukseesi kopio PIR-lomakkeesta. Valokuva voi auttaa korvausvaatimuksen käsittelyssä.
  3. Varaudu osoittamaan vahingoittuneen tavaran arvo ja ota huomioon, että käytetystä tavarasta ei makseta korvausta hankintahinnan täyden arvon mukaan.

  Lentoyhtiö on vastuussa, jos kirjattu matkatavara vahingoittuu, katoaa tai tuhoutuu matkatavaran ollessa yhtiön hallussa. Jos et tee vahinkoilmoitusta heti laukun saatuasi, sinun on lähes mahdotonta osoittaa vahingon aiheutuneen silloin, kun matkalaukku on ollut lentoyhtiön hallussa. Lentoyhtiö ei ole vastuussa, jos matkatavaran vika, laatu tai huonolaatuisuus on syynä vahinkoon. Käsimatkatavaran vahingosta lentoyhtiö on vastuussa vain, jos vahinko aiheutui lentoyhtiön tai sen palveluksessa olevan henkilön huolimattomuudesta.

Valituksen tekeminen

Voit tehdä valituksen lennosta vastuussa olevalle lentoyhtiölle. Valitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos valitus lentoyhtiölle ei tuota tulosta, voit tehdä valituksen viranomaiselle.