Ylivaraukset ja muut lennolle pääsyn epäämiset

Jos sinua ei päästetä lentokoneeseen joko ylivarauksen tai muun sinusta riippumattoman syyn vuoksi, olet oikeutettu vakiokorvaukseen. Voit myös siirtää lentoa tai saada rahasi takaisin.

Kun matkustajia on enemmän kuin käytettävissä olevia paikkoja, lentoyhtiön on ensin tiedusteltava vapaaehtoisia, jotka voivat luopua paikoistaan. Lentoyhtiö ja matkustaja voivat keskenään sopia, minkälaisia etuuksia vastaan paikasta luopuminen tapahtuu.

Lentoyhtiöllä on velvollisuus kertoa sinulle oikeuksistasi. Jos et halua luopua paikastasi vapaaehtoisesti ja lennolle pääsysi evätään ilman hyväksyttävää syytä, voit valita uudelleenreitityksen tai lipun hinnan palauttamisen. Olet myös oikeutettu vakiokorvaukseen. Lisäksi sinulle on tarjottava huolenpitoa odottaessasi uudelleenreititystä.

Jos lennolle pääsyn epäämisellä juuri sinulta on kuitenkin ollut olemassa hyväksyttävä syy, nämä oikeudet eivät koske sinua.

Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi

 • passin tai matkustusasiakirjojen puuttuminen
 • matkustajan muodostama uhka muiden terveydelle tai turvallisuudelle (esimerkiksi päihtymys, tartuntatauti, uhkaava käytös tai terrorismikytkökset).

Oikeuksia ei sovelleta myöskään silloin, jos et itse saapunut lähtöselvitykseen ajoissa tai niitä ohjeita noudattaen, jotka lentoyhtiö tai matkatoimisto oli etukäteen kirjallisesti tai sähköisesti antanut.

Oikeus siirtää lentoa tai saada rahat takaisin

Sekä vapaaehtoisesti että vastoin tahtoaan lennolta pois jäävät voivat valita seuraavista vaihtoehdoista:

 • Voit vaatia lentoa vaihtoehtoisella reitityksellä ja vastaavilla ehdoilla matkakohteeseen mahdollisimman pian tai myöhäisempänä ja sopivampana ajankohtana (esimerkiksi viikon päästä), jos paikkoja on saatavilla.

  Lentoyhtiön on uudelleenreitityksestä aiheutuneena odotusaikana tarjottava huolenpitoa:

  • aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
  • hotellimajoitus, jos ylimääräinen yöpyminen on välttämätöntä
  • kuljetus lentoaseman ja hotellin välillä
  • ilmaiseksi kaksi puhelua tai sähköpostiviestiä.
 • Voit perua lennon, jolloin

  • lentoyhtiön on maksettava lentolipun hinta seitsemän päivän kuluessa. Lentoyhtiön on palautettava lipun hinta kultakin matkan osalta sekä jo tehdyiltä osilta matkaa
  • luovut oikeudestasi huolenpitoon
  • olet oikeutettu myös ilmaiseen paluulentoon lentolipun osoittamaan lähtöpaikkaan, jos joudut perumaan matkan välilaskun aikana.

Oikeus vakiokorvaukseen

Jos lentoyhtiö on evännyt pääsyn lennolle vastoin tahtoasi, olet oikeutettu vakiokorvaukseen. Vakiokorvaus on maksettava välittömästi, eikä sitä voi jättää maksamatta yleisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin vedoten.

Paljonko vakiokorvauksen määrä on?

Korvaussumma määräytyy lennon pituuden ja uudelleenreitityksestä aiheutuneen viivästyksen mukaan. Lentoyhtiö voi palauttaa lipun hinnan ja maksaa korvauksen käteisenä, pankkisiirtona, sekillä tai matkustajan allekirjoittamalla suostumuksella vouchereina eli matkakuponkeina tai muina palveluina.

Matkan pituusViivästys määränpäässäKorvaus
Lennon pituus enintään 1500 kmyli 3 h250 €
EU:n sisäinen lento yli 1500 km tai EU:n ulkopuolelle suuntautuva lento, 1500–3500 km yli 3 h400 €
Lento EU:n ulkopuolelta (lähtevä/saapuva), lennon pituus yli 3500 km3–4 h300 €
Lento EU:n ulkopuolelta
(lähtevä/saapuva), lennon pituus yli 3500 km
yli 4 h600 €

Matkapaketit

Jos lentosi oli osa matkapakettia:

 • Voit vaatia vakiokorvausta lennon peruutus- viivästys- ja lennolle pääsyn epäämistilanteissa samalla tavalla kuin omatoimisesti varatuilla reittilennoilla. Jos haet vakiokorvausta näiden EY-asetuksen mukaisten oikeuksien perusteella, vaatimus on esitettävä lennosta vastaavalle lentoyhtiölle.
 • Voit lisäksi vaatia matkanjärjestäjältä hyvitystä matkan virheistä.

Jos lentoyhtiö kieltäytyy vaatimuksistasi

Jos lentoyhtiö on mielestäsi rikkonut oikeuksiasi evätessään pääsysi lennolle, voit tehdä valituksen lentoyhtiölle. Valitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos valitus lentoyhtiölle ei tuota tulosta, voit tehdä valituksen viranomaiselle.

Oikeuksien voimassaolo

Näitä oikeuksia sovelletaan kaikkiin EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta lähteviin koti- ja ulkomaan reitti- ja tilauslentoihin. EU:n ulkopuolelta saapuvien lentojen osalta näitä oikeuksia sovelletaan vain EU:n lentoyhtiöihin. Sääntöjä sovelletaan myös Norjasta, Sveitsistä ja Islannista lähteviin ja näihin maihin saapuviin lentoihin.